Chinese 8-2

 1. ling2yong4qian2
  • allowance
  • 零用钱
 2. jiang3xue2jin1
  • scholarship money
  • 奖学金
 3. jiao1
  • to hand over
 4. zheng4fu3
  • government
  • 政府
 5. dai4kuan3
  • loan
  • 贷款
 6. nong2cun1
  • countryside
  • 农村
 7. gong1zi1
  • wages
  • 工资
 8. di1
  • low
 9. jia1jiao4
  • tutor
  • 家教
 10. du2shu1
  • to attend school
  • 读书
 11. jie4
  • to borrow
 12. xian2
  • to dislike
 13. nan2chi1
  • not tasty
  • 难吃
 14. qian4
  • to owe
 15. yin2hang2
  • bank
  • 银行
 16. shi4qing
  • thing;matter
  • 事情
 17. guai1
  • (of children) obedient
Author
lritchie77
ID
184440
Card Set
Chinese 8-2
Description
Chinese 8-2
Updated