Structuur in communicatie

The flashcards below were created by user Redeneder on FreezingBlue Flashcards.

  1. Wat verstaan we onder een structuur?
    Een structuur is een bepaalde ordening zoals een volgorde, indeling, stappenplan, logische gedachtengang of stramien.
  2. Welke twee soorten structuur onderscheiden we bij communicatie?
    Innerlijke en uiterlijke structuur.
  3. Wat verstaan we onder structureren?
    Het actief gebruikk maken van structuren.
Author
ID
100814
Card Set
Structuur in communicatie
Description
Structuur in communicatie
Updated
Show Answers