Structuur in communicatie

The flashcards below were created by user Redeneder on FreezingBlue Flashcards.

  1. Wat verstaan we onder een structuur?
    Een structuur is een bepaalde ordening zoals een volgorde, indeling, stappenplan, logische gedachtengang of stramien.
  2. Welke twee soorten structuur onderscheiden we bij communicatie?
    Innerlijke en uiterlijke structuur.
  3. Wat verstaan we onder structureren?
    Het actief gebruikk maken van structuren.
Author:
Redeneder
ID:
100814
Card Set:
Structuur in communicatie
Updated:
2011-09-10 06:11:49
Tags:
structuur communicatie
Folders:

Description:
Structuur in communicatie
Show Answers: