Bloed.txt

The flashcards below were created by user EthicaNicomachea on FreezingBlue Flashcards.

 1. agglutinatie
  samenklontering
 2. albumine
  bloedplasma eiwit
 3. antigeen
  iedere stof die het lichaam aanzet tot productie van antistoffen
 4. antilichaam
  de antistof die wordt gevormd als afweer tegen het in het lichaam binnengekomen antigeen; antistoffen
 5. calor
  warmte
 6. capillair
  haarvat
 7. collo�d-osmotische druk
  osmotische druk die uitgeoefend wordt door de bloedplasma-eiwitten vanwege hun vochtaanzuigende werking
 8. dolor
  pijn
 9. donor
  gever van bloed, orgaan of weefsel
 10. erytrocyten
  rode bloedlichaampjes
 11. fagocyteren
  'opeten' door lichaamscel van schadelijke stof
 12. functio laesa
  gestoorde functie
 13. globuline
  eiwitten met een afweerfunctie
 14. granulocyten
  gekorrelde witte bloedlichaampjes
 15. hemoglobine; Hb
  bloedkleurstof die zuurstof kan binden en geeft het bloed zijn rode kleur
 16. leukocyten
  witte bloedlichaampjes
 17. lymfocyten
  in lymfklieren gevormde bloedlichaampjes
 18. placenta
  moederkoek
 19. plasma
  bloedvloeistof
 20. resusfactor
  factor in bloed die bij iemand die deze factor niet bezit antistof kan opwekken
 21. resusantagonisme
  ziektebeeld als gevolg van ernstige bloedafbraak bij het kind in de baarmoeder dat ontstaat doordat antistoffen van de resusnegatieve moeder in het bloed van het resuspositieve kind komen
 22. rubor
  roodheid
 23. serum
  bloedvloeistof waaruit stollingseiwit verwijderd is
 24. sternum
  borstbeen
 25. trombocyten
  bloedplaatjes
 26. tumor
  zwelling; gezwel
Author:
EthicaNicomachea
ID:
100845
Card Set:
Bloed.txt
Updated:
2011-09-10 15:00:54
Tags:
Bloed
Folders:

Description:
Bloed
Show Answers: