Bloedsomloop.txt

The flashcards below were created by user EthicaNicomachea on FreezingBlue Flashcards.

 1. aorta
  grote lichaamsslagader
 2. aorta abdominalis
  grote buikslagader
 3. arcus aortae
  boog van de aorta
 4. arteria
  slagader
 5. arteria carotis communis
  halsslagader
 6. arteria coronaria
  kransslagader
 7. arteria femoralis
  dijbeenslagader
 8. arteria hepatica
  leverslagader
 9. arteria iliaca communis
  gemeenschappelijke bekkenslagader
 10. arteria mesenterica
  darmslagader
 11. arteria pulmonalis
  longslagader
 12. arteria radialis
  polsslagader
 13. arteria renalis
  nierslagader
 14. arteria subclavia
  ondersleutelbeenslagader
 15. arteria tibialis
  scheenbeenslagader
 16. arteriae
  slagaderen
 17. atrium
  boezem van het hart
 18. atrium sinistrum
  linker boezem
 19. atrium dextrum
  rechter boezem
 20. AV-knoop
  plaats in hartspier vanwaar prikkels uitgaan naar de hartspiervezels
 21. bifurcatio aortae
  splitsing van de grote buikslagader in de linker en rechter bekkenslagader
 22. bloeddruk
  druk in de grote slagaders
 23. bundel van His
  vezelbundel die de contractieprikkels vanuit de AV-knoop doorgeeft naar spiervezels
 24. capillair
  haarvat
 25. capillairen
  haarvaten
 26. collateraal vat
  bloedvat dat parallel aan een hoofdbloedvat loopt
 27. contractie
  samentrekking
 28. contraheren
  samentrekken
 29. cor
  hart
 30. corona
  krans; kroon
 31. diastole
  ontspanningsfase van de hartspier
 32. ECG
  electrocardiogram; afbeelding van de activiteit van het hart; hartfilmpje
 33. endocard
  binnenste bekledingslaag van het hart
 34. endotheel
  binnenbekleding van bloedvaten
 35. epicard
  hartzakje; binnenste vlies
 36. equaal
  gelijkmatig
 37. fagocytose
  vernietiging van in het organisme binnengedrongen schadelijke elementen zoals bacteri�n en virussen
 38. irregulair
  onregelmatig
 39. lien
  milt
 40. lymfe
  circulerend weefselvocht
 41. lymfeklieren
  plaatsen waar lymfebanen samenkomen
 42. milieu int�rieur
  samenstelling van weefselvloeistof die zo veel mogelijk constant moet worden gehouden om de cellen van het weefsel zo goed mogelijk te laten functioneren
 43. mitralisklep
  klep tussen linker boezem en linker kamer
 44. myocard
  hartspier
 45. nervus vagus
  autonome zenuw die oa het hartritme reguleert
 46. pericard
  hartzakje; buitenste vlies
 47. regulair
  regelmatig
 48. reticulo-endotheliale stelsel
  stelsel dat organen omvat waarin zich cellen bevinden binnen een netstructuur
 49. reticulum
  netstructuur
 50. septum cordis
  schot tussen linker en rechter deel van het hart
 51. sinusknoop
  plaats in de hartboezemwand vanwaar prikkels worden verstuurd naar de AV-knoop
 52. systole
  samentrekkingsfase van de hartspier
 53. tensie
  bloeddruk
 54. tractus circulatorius
  bloedsomloop
 55. tricuspidalisklep
  drie slippige hartklep
 56. truncus coeliacus
  grote ingewandsslagader
 57. valva
  klep
 58. valva mitralis
  klep tussen linker boezem en linker kamer
 59. valva tricuspidalis
  klep tussen rechter boezem en rechter kamer
 60. vena
  ader
 61. vena cava inferior
  onderste holle ader
 62. vena cava superior
  bovenste holle ader
 63. vena portae
  poortader die bloed vervoert van darm naar lever
 64. vena pulmonalis
  longader
 65. vena renalis
  nierader
 66. vena subclavia
  grote ader onder het sleutelbeen
 67. venae
  aderen
 68. ventriculus
  hartkamer
 69. ventriculus sinister
  linker hartkamer
 70. ventriculus dexter
  rechter hartkamer
Author
ID
100846
Card Set
Bloedsomloop.txt
Description
Bloedsomloop
Updated
Show Answers