Fysiologische begrippen.txt

The flashcards below were created by user EthicaNicomachea on FreezingBlue Flashcards.

 1. anabolisme
  stofwisseling waarbij er meer opbouw van cellen plaatsvindt dan afbraak
 2. collo�d-osmotische druk
  osmotische druk die uitgeoefend wordt door de bloedplasma eiwitten vanwege hun vochtaanzuigende werking; is de wateraanzuigende kracht naar het bloed
 3. diffusie
  proces ten gevolge van de willekeurige beweging van deeltjes
 4. enzym
  stof die binnen het organisme als katalysator werkzaam is
 5. katabolisme
  stofwisseling waarbij er meer afbraak van cellen plaatsvindt dan opbouw
 6. katalysator
  stof die een bepaald chemisch proces veroorzaakt of be�vloedt zonder zelf te veranderen
 7. metabolisme
  stofwisseling
 8. molecuul
  het kleinste deeltje van een stof dat nog alle eigenschappen van die stof bezit
 9. osmose
  proces op basis van diffusie waarbij stoffen zijn opgelost in een vloeistof en van elkaar gescheiden zijn door semipermeabele membraan
 10. semipermeable membraan
  halfdoorlatend vlies zoals de celwand
Author:
EthicaNicomachea
ID:
100847
Card Set:
Fysiologische begrippen.txt
Updated:
2011-09-10 15:01:44
Tags:
Fysiologische begrippen
Folders:

Description:
Fysiologische begrippen
Show Answers: