Biologie Begrippen 1.txt

The flashcards below were created by user EthicaNicomachea on FreezingBlue Flashcards.

 1. Zenuwstelsel
  bestaat uit een centraal en een perifere zenuwstelsel
 2. Centraal zenuwstelsel
  bestaat uit grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg
 3. Perifere zenuwstelsel
  bestaat uit zenuwen die alle delen van het lichaam verbinden met de centrale zenuwstelsel.
 4. Prikkels
  is de invloed uit het milieu op een organisme.
 5. Impulsen
  ontstaan onder invloed van prikkels, zijn een soort elektrische signalen
 6. Receptoren
  zo worden zintuigcellen genoemd, ook wel ontvangers
 7. Conductoren
  zo worden zenuwcellen genoemd, ook wel voortleiders
 8. Effectoren
  zo worden spiercellen en kliercellen genoemd, ook wel uitvoerders
 9. Zenuwcellen
  is opgebouwd uit een uitloper en een cellichaam, ook wel neuronen, liggen in of vlakbij het centrale zenuwstelsel.
 10. Axon
  geleiden de impulsen, eromheen zit de myelineschede
 11. Cellen van Schwann
  deze zitten om de myelineschede
 12. Insnoering
  zitten tussen de cellen van Schwann
 13. Sensorische zenuwcellen
  (gevoelszenuwcellen, geleiden impulsen van receptoren naar het centrale zenuwstelsel
 14. Motorische zenuwcellen
  ontvangen impulsen van schakelcellen en geven die door aan de effectoren
 15. Schakelcellen
  krijgen impulsen van sensorische zenuwcellen en sturen die via de hersenen door naar de motorische zenuwcellen
 16. Synapsen
  de plaats waar de impulsen van de ene cel naar de andere door worden gegeven
 17. Impulsgeleiding
  de manier waarop de impuls wordt voorgeleid
 18. Actiefase
  de fase waarin de impuls word doorgestuurd
 19. Herstelfase
  de korte tijd waarin er geen impulsen worden voorgeleid
 20. Impulssterkte
  de sterkte van van de reflex
 21. Sprongsgewijs
  van insnoering naar insnoering, zo gaan de impulsen nog sneller
 22. Impulsfrequentie
  aantal impulsen per tijdseenheid
 23. Mechanisch prikkelen
  zenuwcel aanraken met een micronaald
 24. Elektrisch prikkelen
  zenuw prikkelen met een elektrische stroomstoot
 25. Prikkeldrempel
  de maximale sterkte van een prikkel om er een impuls uit te leiden
 26. Gewenning
  als je iets op een gegeven moment niet meer voelt omdat je er aan gewent bent.
 27. Verslaving
  je wil bepaalde dingen alsmaar doen en je komt er moeilijk vanaf
 28. Ruggenmergzenuwen
  zenuwen die uit het ruggenmerg lopen
 29. Witte stof
  buitenste laag van het ruggenmerg., liggen de uitlopers van schakelcellen
 30. Grijze stof
  binnenste laag, liggen de cellichamen van de schakelcellen
 31. Ganglion
  ophoping van zenuwcellichamen buiten het centrale zenuwstelsel
 32. Ruggenmergvliezen
  hierdoor wordt het ruggenmerg van bloed voorzien het geeft bescherming. Zijn er drie
 33. Centrale kanaal
  een holte in het midden van het ruggenmerg die in verbinding staan met de hersenholtes. Het is gevuld met vocht.
 34. Hersenzenuwen
  zijn er twaalf, verbinden de voornamelijk hersenstam met de receptoren en effectoren in hoofd en hals.
 35. Merg
  het binnenste gedeelte van de hersenen
 36. Grijze stof
  ligt aan de buitenkant van de hersenen, hierin zitten de cellichamen van de schakelcellen
 37. Witte stof
  ligt aan binnenkant van de hersenen, bevat de uitlopers van de cellichamen
 38. Sensorische centra
  liggen bij elkaar in de hersenschors achter de centrale groeve, is voor binnenkomende impulsen
 39. Motorische centra
  liggen bij elkaar in de hersenschors, voor de centrale groeve, hier gaan impulsen uit, Deze veroorzaken bewegingen die je bewust maakt.
 40. Kleine hersenen
  co�rdineren alle bewegingen die je maakt, ook zorgen ze ervoor dat je je evenwicht kan handhaven
 41. Hersenvliezen
  zijn er drie, hersenen worden beschermd en van bloed voorzien
 42. Hersenvocht
  bevind zich in de hersenholtes.
 43. Hersenholtes
  staan in verbinding met het centrale kanaal in het ruggenmerg
 44. Reflex
  is een vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel
 45. Reflexboog
  de weg die impulsen bij een reflex afleggen, wordt een reflexboog genoemd
 46. Animale zenuwstelsel
  regelt vooral de bewuste reacties en de reflexen, hierbij zijn zintuigen en skeletspieren betrokken.
 47. Autonome zenuwstelsel
  regelt vooral de werking van de van inwendige organen, het werkt nauw samen met het hormonenstelsel
 48. Orthosympatische deel
  Deel van het autonome zenuwstelsel, zorgt o.a. voor een hogere hartslagfrequentie, verwijding van de bloedvaten naar de skeletspieren, een hogere ademfrequentie, het remt de organen van het verteringsstelsel en de nieren in hun werking.
 49. Parasympathische deel
  be�nvloed de organen zodanig dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen, het ps deel bevordert de assimilatie.
 50. Assimilatie
  worden de organische stoffen gevormd waaruit je lichaam bestaat. Hiervoor is energie nodig
 51. Dissimilatie
  alle processen waarbij energie vrij komt
 52. Zwervende zenuw
  deze zenuwen ontspringen in de hersenstam, vertakkingen ervan lopen naar de organen
 53. Grensstrengen
  zijn twee reeksen van ganglia links en rechts van de wervelkolom, vanuit deze ganglia lopen zenuwen naar de organen
 54. Doelwitorgaan
  een orgaan dat door een bepaald deel van het centrale zenuwstelsel wordt be�nvloed
 55. Innervatie
  de voorziening van een orgaan met zenuwen, elk orgaan wordt geinnerveerd door twee zenuwen van het autonome zenuwstelsel, een Orthosympatische en een parasympathische zenuw.
 56. Dubbele innervatie
  dit noemen we dubbele innervatie
 57. Glad spierweefsel
  bestaat uit langwerpige spiercellen, elk met een celkern. Komt vooral voor in de huid en in de wand van buisvormige of holle organen. Wordt geinnerveerd door het autonome zenuwstelsel
 58. Dwarsgestreept spierweefsel
  bestaan uit spiervezels, elke spiervezel is ontstaan uit versmelting van vele spiercellen. Een spiervezel bevat dan ook vele celkernen, vooral skeletspieren en huidspieren, geinnerveerd door het animale zenuwstelsel, samenwerking verloopt snel maal spiervezels raken snel vermoeid.
 59. Skeletspieren
  spieren die aan het skelet zitten
 60. Huidspieren
  spieren die vastzitten aan de huid
 61. Spierschede
  bindweefsel dat om een spierbundel heen zit
 62. Spierbundel
  een bundel van spiervezels
 63. Spiervezel
  bestaat uit spierfibril
 64. Motorisch eindplaatje
  zit aan het einde van een motorische zenuwcel
 65. Motorische eenheid
  alle spiervezels die via motorische eindplaatjes in verbinding staan met een motorische zenuwcel vormen samen een motorische zenuwcel
 66. Glycogeenkorrels
  hierin is de reservestof glycogeen opgeslagen
 67. Filamenten
  daar bestaat een spierfibril uit, het zijn eiwitdraden
 68. Actine
  daar bestaan de dunne filamenten uit
 69. Myosine
  daar bestaan de dikke filamenten uit.
 70. Spierspanning
  een lichte kracht op de aanhechtingsplaatsen van de pezen
 71. Reflexen
  spelen een grote rol bij het handhaven van het lichaamshouding
 72. Antagonisten
  zijn spieren waarvan het samentrekken een tegengesteld effect heeft.
 73. Geblesseerd
  dat is als de spieren zich niet in de normale toestand bevinden
 74. Training
  hierdoor kunnen de skeletspieren betere prestaties leveren.
 75. Doping
  dit wordt gebruikt om prestaties te verbeteren
 76. Anabole stero�den dat zijn stoffen die ongeveer de zelfde werking hebben als het mannelijk geslachtshormoon testosteron.
 77. Hormoonklieren
  dat zijn klieren die hormonen produceren, ook wel endocriene klieren genoemd
 78. Endocriene klieren
  andere naam voor hormonenklieren
 79. Hormoonspiegel
  de concentratie van hormonen in het bloed
 80. Hypofyse
  ligt tussen de beide hersenhelften in, het bestaat uit twee helften; voorkwab en achterkwab, produceert enkele hormonen FSH en LH en TSH en ADH en GH en oxytocine
 81. Groeihormoon
  regelt de groei en ontwikkeling
 82. Antidiuretisch hormoon
  regelt de urine in de nieren
 83. Schildklier
  produceert het hormoon thyroxine
 84. Thyroxine
  be�nvloed de stofwisseling en de groei en ontwikkeling
 85. Stimuleert
  hypofyse stimuleert de vorming van schildklierweefsel en de secretie van thyroxine, thyroxine remt de secretie van TSH, het houd elkaar in evenwicht.
 86. Negatieve terugkoppeling
  doordat de concentratie van TSH in het bloed stijgt, wordt de secretie van thyroxine gestimuleerd. Daardoor stijgt de concentratie van thyroxine in het bloed weer. Dit regelmechanisme noemen we negatieve terugkoppeling
 87. Eilandjes van langerhans
  produceren de hormonen insuline en glucagon
 88. Insuline en glucagon
  regelen het glucose gehalte van het bloed. Onder invloed van insuline wordt in de lever en in de spieren glucose omgezet in glycogeen. Glycogeen wordt in deze organen opgeslagen.
 89. Bloedsuikerspiegel
  het glucosegehalte van het bloed
 90. Suikerziekte
  als er een tekort insuline is en een overschot aan glucagon
 91. Bijniermerg
  het binnenste gedeelte van de nieren, hierin wordt het hormoon adrenaline geproduceerd
 92. Adrenaline
  onder invloed van adrenaline wordt glucagon omgezet in glucose. Hierdoor verhoogd het glucosegehalte in het bloed en je hartklopping en je ademfrequentie verhoogd. Adrenaline stelt het lichaam in staat in situaties van grote spanning snel te handelen.
Author
ID
100849
Card Set
Biologie Begrippen 1.txt
Description
Biologie1
Updated
Show Answers