De Cel1.txt

The flashcards below were created by user EthicaNicomachea on FreezingBlue Flashcards.

 1. actief transport
  transport van stoffen door de celmembraan dat energie kost (vgl. diffusie)
 2. aminozuren
  bouwstenen van eiwitten
 3. anabolisme
  opbouwstofwisseling
 4. autosomen
  'gewone' chromosomen
 5. blastula
  kiemblaasje
 6. cel
  levenseenheid met een wand, celvloeistof en een kern
 7. celmembraan
  omhulsel van de celvloeistof
 8. centriole
  een gedeelte van een centrosoom
 9. centromeer
  plek waar de armen (chromatiden) van een chromosoom samenkomen
 10. chromatiden
  de armen van de chromosomen die onstaan bij de verdubbeling van het erfelijk materiaal voor een celdeling
 11. chromatinekorrels
  erfelijk materiaal in de kern, tijdens de celdeling worden hieruit de chromosomen zichtbaar
 12. chromosoom
  erfelijkheidsdrager, staafvormige sturcturen in de celkern, zichtbaar tijdens de celdeling
 13. cytoplasma
  celvloeistof
 14. differentiatie
  ontwikkeling in een speciale richting; uitrijping
 15. diffusie
  het verplaatsen van een stof op basis van concentratieverschillen
 16. DNA
  desoxyribonucle�nezuur; kernzuur uit de chromosomen
 17. ectoderm
  buitenste kiemblad
 18. embryoblast
  celmassa in de kiemblaas waaruit een embryo ontstaat
 19. embryo
  kind in de baarmoeder voor de 85e zwangerschapsdag
 20. endoplasmatisch retiulum
  celorganel betrokken bij de eiwitsynthese
 21. entoderm
  binneste kiemblad
 22. extracellulair
  buiten de cel
 23. foetus
  kind in de baarmoeder na de 85e zwangerschapsdag
 24. gen
  deel van het DNA dat voor ��n erfelijke eigenschap informatie bevat
 25. geslachtschromosomen
  de chromosomen X en Y die het geslacht bepalen
 26. Golgi-apparaat
  celorganel betrokken bij de vorming van koolhydraten en koolhydraat-eiwitverbindingen
 27. intracellulair
  in de cel
 28. katabolisme
  afbraakstofwisseling
 29. lysomen
  organellen betrokken bij de vertering in de cel
 30. meiose
  reductiedeling
 31. mesoderm
  middelste kiemlaag
 32. metabolisme
  stofwisseling
 33. mitochondri�n
  celorganellen betrokken bij de energievoorziening van de cel
 34. mitose
  celdeling
 35. morula
  bolvormige groep cellen onstaan door delingen van de bevruchte eicel
 36. nucleolus
  kernlichaampje
 37. nucleus
  celkern
 38. organellen
  structuren in de celvloeistof met een bepaalde functie
 39. ribosomen
  korrelstructuren van het endoplasmatisch reticulum
 40. RNA
  ribonucle�nezuur, een kernzuur
 41. semi-permeabel
  halfdoorlaatbaar
 42. vacuole
  holte in het cytoplasma gevuld met vocht
 43. weefsel
  groep cellen met dezelfde functie
 44. zygote
  bevruchte eicel
Author:
EthicaNicomachea
ID:
101058
Card Set:
De Cel1.txt
Updated:
2011-09-11 18:54:38
Tags:
cel1
Folders:

Description:
Cel1
Show Answers: