Welsh Practice 1

The flashcards below were created by user Kizmet on FreezingBlue Flashcards.

 1. Dwi'n mynd.
  I am going.
 2. Dwi'n dysgu.
  I am studying.
 3. Wyt ti'n canu.
  You are singing.
 4. Wyt ti'n dysgu.
  You are studying.
 5. Mae e'n cysgu.
  He is sleeping.
 6. Mae e'n canu.
  He is singing.
 7. Mae hi'n mynd.
  She is going.
 8. Mae hi'n gweithio.
  She is working.
 9. Mae'r plant yn chwarae.
  The children are playing.
 10. Mae'r plant yn cysgu.
  The children are sleeping.
 11. Mae car yn gweithio.
  The car is working.
 12. Mae car yn rhedeg.
  The car is running.
 13. Dyn ni'n rhedeg.
  We are running.
 14. Dyn ni'n darllen.
  We are reading.
 15. Dych chi'n darllen.
  You (plural) are reading.
 16. Dych chi'n dysgu.
  We are learning.
 17. Maen nhw'n siarad.
  They are speaking.
 18. Maen nhw'n darllen.
  They are reading.
 19. Dw i ddim yn canu.
  I am not singing.
 20. Dw i ddim yn cysgu.
  I am not sleeping.
 21. Dwyt ti ddim yn siarad.
  You are not speaking.
 22. Dwyt ti ddim yn dysgu.
  You are not studying.
 23. Dydy e ddim yn cysgu.
  He is not sleeping.
 24. Dydy e ddim yn darllen.
  He is not reading.
 25. Dydy hi ddim yn darllen.
  She is not reading.
 26. Dydy hi ddim yn mynd.
  She is going.
 27. Dydy'r plant ddim yn rhedeg.
  The children are not running.
 28. Dydy'r plant ddim yn gweithio.
  The children are not working.
 29. Dydy'r car ddim canu.
  The car is not singing.
 30. Dydy'r car ddim rhedeg.
  The car is not running.
 31. Dyn ni ddim yn chwarae.
  We are not playing.
 32. Dyn ni ddim yn siarad.
  We are not speaking.
 33. Dych chi ddim yn mynd.
  You (plural) are not going.
 34. Dych chi ddim yn chwarae.
  You (plural) are not playing.
 35. Dyn nhw ddim yn gweithio.
  They are not working.
 36. Dyn nhw ddim yn mynd.
  They are not going.
Author:
Kizmet
ID:
101772
Card Set:
Welsh Practice 1
Updated:
2011-09-14 23:51:17
Tags:
present tense statements
Folders:

Description:
practice of whole present-tense statements
Show Answers: