examen jargon.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. merely
  alleen maar
 2. narrator
  verteller
 3. notion
  idee/opvatting/begrip
 4. what is the writer's main objection to...
  bezwaar tegen
 5. to occur
  gebeuren / voorvallen
 6. to offend
  beledigen
 7. what problem does the writer outline...?
  schetsen
 8. paragraph
  alinea
 9. which is the correct paraphrase of...
  parafrase=hetzelfde gezegd in andere woorden
 10. what point is made in lines 8-9?
  wat is de kern van...?
 11. what does the writer point out...?
  onder de aandacht brengen; wijzen op
 12. in the preceding sentence
  voorafgaande
 13. prejudice / bias
  vooroordeel
 14. purpose / aim / target / an end
  doel
 15. what does he question here...?
  in twijfel trekken
 16. what is the writer questioning?
  onderzoeken; zich afvragen
 17. why does he quote...?
  citeren; aanhalen
 18. quotation
  citaat / aanhaling
 19. to recognise
  erkennen / herkennen
 20. what does 'them' refer to?
  verwijzen naar
 21. with reference to
  met betrekking tot
 22. which paragraph reflects the title best?
  weergeven
 23. what is said with regard to...?
  met betrekking tot
 24. how does the writer regard...?
  beschouwen
 25. as regards...
  ...wat betreft
 26. the writer rejects the idea that...
  verwerpen
 27. 'the problem' can be replaced by...
  vervangen door
 28. in what respect does the writer agree with...?
  in welk opzicht?
 29. does he say with respect to
  met betrekking tot
 30. to represent
  voorstellen / vertegenwoordigen
 31. reveals
  onthult; maakt duidelijk
 32. under review
  dat hier gerecenseerd wordt
 33. serve to
  dienen ertoe om
 34. settle
  afhandelen / regelen
 35. statements
  bewering
 36. state
  beweren
 37. stress
  benadrukken
 38. suggest
  suggereren / een voorstel doen
 39. sums up
  samenvatten
 40. summarized
  samenvatten
 41. support
  ondersteunen; kracht bijzetten
 42. tendency
  neiging / tendens
 43. treat
  behandelen
Author
ID
102424
Card Set
examen jargon.txt
Description
en examen jargon blz. 3
Updated
Show Answers