examen jargon.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. this is true for [holds good for]...
  gaat op voor
 2. he underestimates the importance of
  onderschatten
 3. what view is expressed in...?
  opvatting
 4. how does the writer view...?
  beschouwen; bezien
 5. e.g.
  bijvoorbeeld [latijn: exempli gratia]
 6. i.e.
  d.w.z. (dat wil zeggen) [latijn: id est]
 7. viz.
  namelijk [latijn: videlicet]
 8. M.P.
  meestal: Member of Parliament [zelden Military Police]
 9. After all
  toch, tegen alle verwachtingen in
 10. By contrast
  in tegendeel
 11. for instance
  bijvoorbeeld
 12. that is
  dat wil zeggen
 13. nonetheless
  desalniettemin
 14. similarly
  op dezelfde manier, ook..zo
 15. yet
  maar toch / echter
 16. at least
  ten minste
 17. for
  want
 18. moreover,...
  in addition,...
  bovendien
 19. furthermore
  bovendien
 20. apart from this
  daarnaast
 21. what is more
  daar komt nog bij (meestal iets belangrijkers)
 22. likewise
  net zo /Zo ook
 23. therefore
  om die reden / Dus
 24. Meanwhile
  ondertussen / intussen
 25. Finally
  Uiteindelijk
 26. On the contrary
  in tegendeel
 27. in other words
  met andere woorden
 28. incidentally
  trouwens
 29. even so
  maar toch
 30. indeed
  inderdaad / zeker / echt
 31. unfortunately
  helaas
 32. on the other hand
  van de andere kant
 33. thus
  zo / zodoende
 34. instead
  in plaats (daarvan)
 35. however
  echter (er volgt dus iets tegenstelds)
 36. for example
  bijvoorbeeld
Author:
Marius
ID:
102756
Card Set:
examen jargon.txt
Updated:
2011-09-19 12:25:05
Tags:
en examen jargon blz
Folders:

Description:
en examen jargon blz. 4
Show Answers: