Craig's Turkish Verbs 1

Home > Preview

The flashcards below were created by user Craigel on FreezingBlue Flashcards.


 1. Varmak
 2. Yakalamak
 3. Temizlemek
 4. Pişirmek
 5. sürmek
 6. Düşürmek
 7. Yemek
 8. unutmak
 9. Gıtmek
 10. Öpmak
 11. Ayrılmak
 12. Bakmak
 13. Almak
 14. dua etmek
 15. Hatırlamak
 16. şarkı söylemek
 17. Oturmak
 18. Gülmek
 19. Kalkmak
 20. Durmak
 21. konuşmak
 22. Atmak
 23. cevap vermek
 24. yapmak
 25. vermek
 26. Birmek
 27. koşmak
 28. almak
 29. izlemek
 30. giymek
 31. yazmak
 32. Dönmek
 33. kırmak
 34. bulmak
 35. tamir etmek
 36. ölmek
 37. taşınmak
 38. seyahat etmek
 39. kaybetmek

Card Set Information

Author:
Craigel
ID:
103018
Filename:
Craig's Turkish Verbs 1
Updated:
2011-10-06 11:17:45
Tags:
Craig Turkish verbs
Folders:

Description:
basic turkish verbs
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview