latijn woorden.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. iuro (inf.)
  (iurare) - zweren
 2. adduco, perf. (inf.)
  adduxi (adducĕre) - brengen naar/in
 3. exercitus
  leger
 4. vita
  leven
 5. induco, perf. (inf.)
  • induxi (inducĕre) - brengen naar
  • brengen tot, verleiden tot
 6. ara
  altaar
 7. insula
  eiland
 8. cum + conj.
  • toen, nadat
  • omdat
  • hoewel
 9. tunc (bijw.)
  toen, dan
 10. aetas, gen. (geslacht)
  aetatis (vrl.) - leeftijd, leven, tijd
 11. cum + ind.
  • wanneer
  • toen
 12. ut + conj.
  • (op)dat, om te
  • (zo)dat
 13. fraus, gen. (geslacht)
  fraudis (vrl.) - bedrog
 14. sub + welke naamval?
  abl. - onder
 15. numquam
  nooit
 16. amicitia
  vriendschap
 17. imperium
  • macht
  • rijk
 18. ut + ind.
  • (zo)als
  • zodra (als)
 19. inde
  • daarvandaan
  • daarna
 20. agmen, gen. (geslacht)
  agminis (onz.) - stoet, kolonne
 21. maneo, perf. (inf.)
  mansi (manere) - blijven, wachten (op)
 22. moenia, gen. (geslacht)
  moeniorum (onz. mv.) - (stads)muren
 23. fatigatus, (vrl.), (onz.)
  fatigata, fatigatum - vermoeid
 24. augustus, (vrl.), (onz.)
  • augusta, augustum - nauw, eng
  • beperkt
 25. terror, gen. (geslacht)
  terroris (mnl.) - angst
 26. multo (bijw.)
  veel
 27. incedo, perf. (inf.)
  • incessi (incedĕre) - voortgaan
  • binnengaan
 28. ferrum
  • ijzer
  • zwaard
 29. fundo, perf. (inf.)
  fudi (fundĕre) - gieten
 30. aegre (bijw.)
  met moeite
 31. iter, gen. (geslacht)
  • itineris (onz.) - weg
  • reis, mars
 32. tam
  zo
 33. cado, perf. (inf.)
  cecidi (cadĕre) - vallen
 34. arbor, gen. (geslacht)
  arboris (vrl.) - boom
 35. lignum
  hout
 36. infundo, perf. (inf.) + welke naamval?
  infudi (infundĕre) + acc. - gieten op/in
 37. descendo, perf. (inf.)
  descendi (descendĕre) - afdalen
 38. praeceps, gen.
  • praecipitis - hals over kop, snel
  • steil
 39. caedo, perf. (inf.)
  cecidi (caedĕre) - vellen, doden
Author:
Marius
ID:
103031
Card Set:
latijn woorden.txt
Updated:
2011-09-20 14:30:55
Tags:
latijn woorden 15
Folders:

Description:
latijn woorden H 15
Show Answers: