Ruotsi 1

The flashcards below were created by user livia.madai on FreezingBlue Flashcards.

 1. työntekijä
  en anställd-a
 2. viihtyä
  • trivas IIa
  • trivs
  • trivdes
  • trivts
 3. osallistua johonkin
  • delta IV -tar
  • -tog, -tagit
  • i något
 4. suorittaa
  • avlägga
  • avlägger
  • avlade
  • avlagt
 5. tulevaisuudessa
  i framtiden
 6. markkinointi
  marknadsföring -en
 7. monipuolinen
  mångsidig -t -a
 8. tilaus
  • en beställning - en,
  • beställningar -na
 9. työtehtävä
  en arbetsuppgift -en, uppgifter -na
 10. sopia, sopii
  • passa I,
  • passar
  • passade, passat
  • Jobbet passade mig fint.
 11. työssäoppiminen
  inlärning i arbetet
 12. puhelinpalvelu
  telefonbetjäning -en
 13. vaatteeT
  kläder -na
Author
ID
103040
Card Set
Ruotsi 1
Description
Ruotsin kielisen sanat
Updated
Show Answers