Passer& Smith kapitel 4 - Del 1, Neuroner och synapser

The flashcards below were created by user Nagpie on FreezingBlue Flashcards.

 1. "De små grå"
  Neuron, nervcell.
 2. Vad har gliaceller för funktion?
  De är stödceller som hjälper neuronerna.
 3. Vad är myelin uppbyggt av?
  Gliaceller
 4. När utvecklas myelinet i den primära barken?
  Finns redan vid födseln
 5. När utvecklas myelinet i den sekundära barken?
  I spädbarnsåldern
 6. När utvecklas myelinet i den supramodala barken?
  I puberteten
 7. Vad är vitt och omger axon?
  Myelin
 8. Vilken funktion fyller myelinskidan runt ett axon?
  Isolerar, vilket gör att signaler kan transporteras snabbare.
 9. Nämn tre sorter nervfibrer
  • Projektionsfibrer
  • Kommisurer
  • Associationsfibrer
 10. Vilken del av neuronen leder snabba elektriska impulser utåt?
  Axon
 11. Nämn ett annat namn på nervfibrer
  Axon
 12. Vilken del av neuronen leder kemiska signaler ut och in till kärnan?
  Axon
 13. Vilken del av neuronen tar emot signaler?
  Dentriter
 14. Vad finns mellan axon och dendriter?
  Synapsklyftan
 15. Vad är Hebbs princip?
  Kommunikation mellan nervceller stärker möjligheten för vidare kommunikation. Inlärning bygger på förstärkning eller skapande av nervcellsförbindelser.
 16. Vilka är neuronens delar?
  • Nervkärnan
  • Soma - cellkroppen
  • Axon
  • Dendriter
 17. Vad är kommissurer?
  Nervfibrer som förbinder de båda hjärnhalvorna med varandra.
 18. På vilka två sätt kan neuron kommunicera med varandra?
  Elektriska signaler och kemiska signaler
 19. Vad är vilopotential? (Resting potential)
  Neuronens inre elektriska laddning då den inte är aktiverad. Skillanden mellan den inre laddningen och den utanför neuronen ligger på ca 70 millivolt.

  (PS s. 126)
 20. Vad är actionspotential?
  Den ekeltriska laddningen inuti neuronen ändas (från ca -70 mV till ca +40 mV) när den aktiveras. Sodiumkanalerna öppnas och positivt laddade sodiumjoner strömmar in.
 21. Vad är absolut refraktionsperiod? (Absolute refraction period)
  Den tid det tar neuronen att återgå till sin vilopotential efter en aktionspoitential. Under refraktionsperioden kan neuronen inte avfyra några signaler.
 22. När det gäller neuroner, vad är all-or-nothing law?
  Att actionspotentialer sker med en uniform och maximal styrka eller inte alls.
 23. Vad är Graded potentials?
  Förändringar i neuronens negativa inre laddning under vila som inte uppnår aktionspotentials tröskeln och därför inte avfyrar en signal.
 24. Vad är synapsklyftan?
  Det lilla mellanrum mellan axonterminalen och nästa neuron
 25. Vilka är de fem stegen i kemisk kommunikation?
  • Synthetis - Signalsubstanser skapas i neuronen
  • Storage - Molekylerna lagras i de synaptiska vesiklarna i axonterminalerna.
  • Release - När en aktionspotential når axonterminalerna frigörs signalsubstanserna ut i synapsklyftan
  • Binding - På andra sidan synapsklyftan binder siganlsubsternserna till specifika receptorer
  • Deactivation - En signalmolekyl fortsätter att hämma eller stimulera tills den avaktiveras. Detta antingen genom andra kemiska substanser i synapsklyftan eller genom återupptag.
 26. Vad är återupptag?
  När signalsubstanser återupptas in i de pre-synaptiska axonterminalerna.
 27. Hur påverkar psykoaktiva droger hjärnan?
  Genom att öka eller minska signalsubstanernas aktivitet. De påverkar något av de fem stegen i den kemiska kommunikationen.
 28. Nämn tre exempel på psykoaktiva droger.
  • Koffein
  • Alkohol
  • Nikotin
  • Amphetaminer

  (PS s. 134)
 29. Hur påverkar agonist signalsubstanserna i hjärnan?
  Agonsiter ökar signalsubstansernas aktivitet. Antingen genom att:

  • Öka neuronens förmåga att skapa, lagra eller frigöra signalsubstanser
  • Imitera signalsubstanser och koppla sig till receptorer
  • Försvåra avvaktiveringen av signalsubstanser, som att hindra återupptag
 30. Hur påverkar antagonist signalsubstansernas aktivitet i hjärnan?
  Antagonister sänker signalsubstansernas aktivitet i hjärnan genom att

  • Hämma neuronens förmåga att tillverka, lagra eller frigöra signalsubstanser
  • Hindra signalsubstanser från att binda till postsynaptiska receptorer genom att blokera dem
Author
ID
103052
Card Set
Passer& Smith kapitel 4 - Del 1, Neuroner och synapser
Description
Sammanfattande frågor från Passer & Smith kapitel 4. Första delen Neuroner och Synapser.
Updated
Show Answers