Hjärnans anatomi

The flashcards below were created by user Nagpie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur många hemisfärer har hjärnan?
  Två, höger och vänster
 2. Hur många lober har varje hemisfär?
  • Fyra:
  • Frontalloben
  • Parietalloben
  • Temporalloben
  • Occipitalloben
 3. Namnge de fyra loberna
  • Frontalloben, Pannloben
  • Parietalloben, Hjässloben
  • Temporalloben, Tinningloben
  • Occipitalloben, Nackloben
 4. Frontalloben kallas även?
  Pannloben
 5. Parietalloben kallas även?
  Hjässloben
 6. Temporalloben kallas även?
  Tinningloben
 7. Occipitalloben kallas även?
  Nackloben
 8. I vilken lob sägs våra personlighetsdrag finnas?
  Frontalloben. Den är även förknippad med målinriktat tänkande, "start och stop", förmågan att följa sociala normer. Samt att ha en övervakningsfunktion, övervaka och värdera eget beteende.

  Färdigutvecklad först runt 18 - 20 års åldern.
 9. Vilken lob hör samman med vår hörsel?
  Temporalloben
 10. I vilken lob finns syncentrum?
  Occipitalloben
 11. Hur löper ett transversalt (axialt) snitt?
  Horisontellt
 12. Hur löper ett coronalt (frontalt) snitt?
  Skiljer det ventrala (främre) från det dorsala (bakre)
 13. Hur löper ett sagittalt snitt?
  Skiljer höger från vänster.
 14. Mot hjärnans mitt
  Medial
 15. Ut mot sidorna
  Lateral
 16. Vänster
  Sinister
 17. Höger
  Dexter
 18. In mot bålen
  Proximalt
 19. Bort från bålen
  Distalt
 20. Vilka är hjärnans sex hinnor?
  • Hud
  • Skallben
  • Dura mater (hårda hinnan)
  • Arachnoidea (spindelvävshinnan)
  • Pia mater (kärlhinnan)
  • Cortex (hjärnbarken)
 21. Grunda fåror
  Suculus
 22. Djupare suculi
  Fissura
 23. Hjärnvindling
  Gyri
 24. Vilka funktioner finns huvudsakligen i frontalloben?
  Förmågan att värdera, planera och utföra beteende. Språkmotorik.
 25. Vilka funktioner finns huvudsakligen i hjässloben?
  Somatosensoriska egenskaper. Spatsiala egenskaper. Proprioception.
 26. Vilka funktioner finns huvudsakligen i tinningloberna?
  • "Sätter ettiketter på saker och ting" Sortera
  • Hörselcentrum
  • Språkförståelse
  • Minne
 27. Vilka funktioner finns huvudsakligen i nackloben?
  Visuella funktioner
 28. Vart finns Brocca's område?
  I frontalloben.
 29. Vilken funktion har Broccas område?
  Språkproduktion, som motoriska funktioner som gör tal möjligt.
 30. Vart finns Wernicke's area?
  I temporalloben
 31. Vad är Wernicke's area?
  Område i temproalloben som har att göra med språkförståelse. En skada i Wernicke's area gör tal och skrift oförståeligt.
 32. Vad är insula?
  • Kopplat till emotionssystem.
  • Homoestas
  • Introception
  • "Magkänslan"
 33. Vart finns insula?
  I båda hemisfärer under tinninglob, hjässlob, pannlob. "I djupet av Fissura Sylvii"
 34. Vart finns Thalamus?
  Mitt i hjärnan i båda hjärnhalvor, förbundna via Massa Intermedia. Ovanför Hypothalamus och Amygdala
 35. Vilken funktion har Thalamus?
  Kopplingscentral. Singnaler går via Thalamus och kopplas vidare i hjärnan. Uppärksamhet.
 36. Vart finns Amygdala?
  • I båda hemisfärer.
  • Precis framför hippocampus (=> lättare lagra emotionella minnen).
 37. Vad gör amygdala?
  • Hjärnans larmcentral.
  • Responser förknippade med känslor, särskilt rädsla och aggressivitet.

  Tillhör limbiska systemet
 38. Annat namn för Basala ganglierna
  Striatum
 39. Vart finns basala ganglierna?
  Nära Thalamus
 40. Vad gör basala ganglierna?
  • Motorik;
  • muskelkontroll, muskelminne
 41. Nucleus accumbens tros vara?
  Belöningscentra
 42. Vad gör hjärnbalken?
  Hjärnbalken förbinder och samordnar aktiviteten mellan hjärnhalvorna.
 43. Lillhjärnan kallas även?
  Cerebellum
 44. Vad gör lillhjärnan?
  • Coordinerar fina muskelrörelser.
  • Balans
  • Motorisk inlärning
Author:
Nagpie
ID:
103054
Card Set:
Hjärnans anatomi
Updated:
2011-09-30 13:08:11
Tags:
neuro neuropsykologi hjärnan anatomi
Folders:

Description:
Hjärnans anatomi, Introduktion och kommunikation
Show Answers: