Ruotsi 4 frashörna

The flashcards below were created by user livia.madai on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ole hyvä ja odota hetki!
  Är du snäll och väntar en stund!
 2. Hän tulee heti.
  Han kommer strax.
 3. Istu tuolla vaan.
  Sitt ner så länge, var så god.
 4. Tätä tietä.
  Den här vägen, var så god!
 5. Mene kerroksen ylös.
  Gå först en trappa upp.
 6. Menee toiseen kerrokseen.
  Gå till andra våningen.
 7. Ota hissin neloseen kerrokseen.
  Ta hissen upp till fjärde våningen.
 8. Suorraan eteenpäin.
  Gå rakt fram.
 9. Mene sitten vasemmalle/oikealle
  Ta sedan till vänster/ till höger.
 10. Kokoushuone ON päässä käytävä.
  Mötesrummet ligger i ändan av korridoren.
Author:
livia.madai
ID:
103605
Card Set:
Ruotsi 4 frashörna
Updated:
2011-09-22 16:38:19
Tags:
ruotsi merkonom
Folders:

Description:
Ruotsin kielisen sanat 4
Show Answers: