latijn woorden.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. mox
  weldra, snel daarna
 2. posterus, (vrl.), (onz.)
  postera, posterum - volgend
 3. diu
  lange tijd
 4. fama
  • gerucht
  • reputatie
 5. vacuus, (vrl.), (onz.)
  vacua, vacuum - leeg
 6. annus
  jaar
 7. infero, perf. (inf.)
  • intuli (inferre) - brengen naar
  • veroorzaken, aandoen
 8. primo (bijw.)
  eerst
 9. magnitudo, gen. (geslacht)
  magnitudinis (vrl.) - grootte, omvang
 10. lingua
  • tong
  • taal
 11. pietas, gen. (geslacht)
  pietatis (vrl.) - plichtsgevoel, liefde, trouw
 12. se
  • (in A.c.I.) hij, zij (ev.), zij (mv.)
  • zich
 13. ostendo, perf. (inf.)
  ostendi (ostendĕre) - tonen, laten zien
 14. detraho, perf. (inf.)
  detraxi (detrahĕre) - ervan afrukken, wegnemen
 15. terra
  aarde, grond, land
 16. nudus, (vrl.), (onz.)
  nuda, nudum - naakt
 17. collum
  nek
 18. tollo, perf. (inf.)
  • sustuli (tollĕre) - optillen, opheffen
  • wegnemen
 19. ferme (bijw.)
  ongeveer
 20. venenum
  vergif, gif(drank)
 21. quaedam (geslacht?)
  (vrl.) - een zekere
 22. confirmo (inf.)
  (confirmare) - bevestigen, verzekeren
 23. auctor, gen.
  • auctoris - ontwerper
  • schrijver, zegsman
 24. deprehendo, perf. (inf.)
  deprehendi (deprehendĕre) - grijpen, betrappen
 25. nisi
  • als niet, tenzij
  • behalve
 26. fere (bijw.)
  bijna, ongeveer
 27. deduco, perf. (inf.)
  deduxi (deducĕre) - (naar beneden) leiden, wegleiden
 28. damno (inf.)
  (damnare) - veroordelen
 29. publicus, (vrl.), (onz.)
  publica, publicum - openbaar, algemeen
 30. ac
  en
 31. herba
  gras, kruid
 32. gero, perf. (inf.)
  gessi (gerĕre) - dragen
 33. pario, perf. (inf.)
  peperi (parĕre) - baren, voortbrengen
 34. opprimo, perf. (inf.)
  oppressi (opprimĕre) - onderdrukken
Author
ID
103813
Card Set
latijn woorden.txt
Description
latijn woorden H 14
Updated
Show Answers