latijn woorden + telwoorden.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1 (mnl., vrl., onz.)
  unus, una unum
 2. 2 (mnl., vrl., onz.), (dat./abl.)
  duo, duae, duo, duobus
 3. 3 (gen.), (onz..)
  tres, trium, tria
 4. 4
  quattuor
 5. 5
  quinque
 6. 6
  sex
 7. 7
  septem
 8. 8
  octo
 9. 9
  novem
 10. 10
  decem
 11. 20
  viginti (onverbuigbaar)
 12. 30
  triginta
 13. 40
  quadraginta
 14. 50
  quinquaginta
 15. 60
  sexaginta
 16. 70
  septuaginta
 17. 80
  octoginta
 18. 90
  nonaginta
 19. 100
  centrum
 20. proelium
  gevecht
 21. redeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  redii, reditum (redire) - terugkeren
 22. occultus
  verborgen, geheim
 23. consulatus
  ambt van consul, consulaat
 24. iubeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.) + welke naamval?
  iussi, iussus + acc. (iubere) - bevelen (aan)
 25. memoro (inf.)
  (memorare) - ter sprake brengen, vermelden
 26. secundus
  • tweede, volgend
  • gunstig
 27. postulo (inf.)
  (postulare) - (op)eisen
 28. cohors, gen. (geslacht)
  cohortis (vrl.) - cohort, legerafdeling
 29. iungo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  iunxi, iunctus (iungĕre) - verbinden
 30. honor, gen. (geslacht)
  honoris (mnl.) - eer, eerbewijs
 31. dignitas, gen. (geslacht)
  dignitatis (vrl.) - waardigheid, aanzien
 32. iacio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  ieci, iactus (iacĕre) - gooien
 33. intersum, perf. (inf.)
  • interfui (interesse) - liggen/zijn tussen
  • (+ dat.) aanwezig zijn bij
 34. sol, gen. (geslacht)
  solis (mnl.) - zon
 35. forma
  • gestalte
  • schoonheid
 36. contendo, perf. (inf.)
  • contendi (contendĕre) - zich inspannen
  • zich haasten, snel gaan
  • strijden
 37. exstinguo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • exstinxi, exstinctus (exstinguĕre) - (uit)blussen, (uit)doven
  • vernietigen
 38. comes, gen.
  comitis - metgezel, vriend
 39. reperio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • repperi, repertus (reperire) - vinden
  • te weten komen
 40. finis, gen. (geslacht)
  • finis (mnl.) - einde, grens
  • (mv.) gebied
 41. paulum (bijw.)
  weinig, een beetje, even
 42. lumen, gen. (geslacht)
  • luminis (onz.) - licht
  • oog
 43. cantus
  lied, gezang
 44. factum est
  • het is gemaakt, het is gedaan
  • het is gebeurd
 45. cano (inf.)
  • (canĕre) - (be)zingen
  • blazen
 46. adhuc (bijw.)
  tot nu toe, nog
 47. vinco, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  vici, victus (vincĕre) - overwinnen, overtreffen
 48. Graecia
  Griekenland
 49. difficilis, (onz.)
  difficile - moeilijk
 50. tot (onverbuigbaar)
  zoveel
 51. conspicio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  conspexi, conspectus (conspicĕre) - zien, beschouwen
 52. celer, gen.
  celeris - snel
 53. uterque, gen.
  utriusque - elk van beide(n), beide(n)
 54. epistula
  brief
 55. lego, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • legi, lectus (legĕre) - verzamelen
  • (uit)kiezen
  • lezen
 56. supra + welke naamval?
  + acc. - boven
 57. quidem (bijw.)
  • benadrukt het vorige woord
  • weliswaar (vaak gevolgd door sed)
  • althans
 58. simulo (inf.)
  (simulare) - doen alsof, voorwenden
 59. accedo, perf. (inf.)
  accessi (accedĕre) - naderen, erbij komen
 60. ob + welke naamval?
  + acc. - wegens
 61. officium
  plicht, taak
 62. alquis, onz.
  • alquid - iemand, iets
  • (mv.) sommige(n), enkele(n)
 63. nubes, gen. (geslacht)
  nubis (vrl.) - wolk
 64. quod
  • omdat
  • (+ conj.) omdat (volgens de mening van het onderwerp van de hoofdzin)
  • dat/wat (betr. vnw.)
 65. vulnus, gen. (geslacht)
  vulneris (onz.) - wond
 66. pes, gen. (geslacht)
  pedis (mnl.) - voet
 67. honestus, bijw.
  • honeste - eervol
  • fatsoenlijk
 68. quidam
  • een zekere
  • (mv.) enkele(n), sommige(n)
Author:
Marius
ID:
104157
Card Set:
latijn woorden + telwoorden.txt
Updated:
2011-09-30 19:27:33
Tags:
latijn 20
Folders:

Description:
latijn H 20 + telwoorden blz. 24 WB
Show Answers: