Medical Dutch

The flashcards below were created by user nsaadeh on FreezingBlue Flashcards.

 1. verzoek
  request
 2. dergelijk
  such as
 3. helder
  clear
 4. kader
  framework
 5. deliberately
  weloverwogen
 6. overwegingen
  considerations
 7. plichten
  duties
 8. invoering
  introduction
 9. toegepast
  applied
 10. uitdrukkelijk
  explicitly
 11. beeindigt
  ending
 12. onderscheid
  distinction
 13. strafrechtelijke
  criminal
 14. gevangenisstraf
  imprisonment
 15. ontwikkeling
  development
 16. bevordering
  promotion
 17. gewoon
  ordinary
 18. verrichten
  performance
 19. rondom
  around
 20. wilsbekwame
  mentally competent
 21. overleg
  consultation
 22. zinloze
  senseless
 23. plicht
  duty
 24. opheffen
  to lift
 25. strafbaar
  punishable
 26. uitzondering
  exception
 27. lijkschouwer
  coroner
 28. overtuiging
  belief
 29. uitzichtloos
  hopeless
 30. ondraaglijk
  unbearable
 31. rouwverwerking
  bereavement
 32. raadzaam
  advisable
 33. nabestaanden
  surviving kin
 34. wilsonbekwame
  incompetent
 35. mondelinge
  oral
 36. bekwaam
  capable
 37. raadzaam
  advisable
 38. aanvaardbaar
  acceptable
 39. vereist
  required
 40. instemming
  consent
 41. aanstippen
  to highlight
 42. aanwijzing
  indication
 43. overvloedig
  abundant
 44. gevaarlijk
  dangerous
 45. uitsluitsel
  conclusive
 46. aanwezigheid
  presence
 47. aanvullend
  additional
 48. herkenbaar
  recognizable
 49. indruk
  impression
 50. bewaking
  monitoring
 51. ontsluiting
  access
 52. beoordeling
  assessment
 53. afwijkingen
  deviations
 54. gevolg
  result
 55. erfelijke
  hereditary
 56. aandoening
  disease
 57. aanleg
  construction
 58. afgenomen
  decreased
 59. doorstroming
  flow
 60. toevoer
  supply
 61. weerstand
  resistance
 62. doorbloeding
  bloodflow
 63. waarden
  values
 64. slikstoornis
  dysphagia
 65. gestegen
  increased
 66. behoefte
  need
 67. drempel
  threshold
 68. voldoende
  sufficient
 69. kraamvrouw
  woman after childbirth
 70. nuchter
  slight
 71. vertraging
  delay
 72. indruk
  impression
 73. voorraad
  stock
 74. vermoedelijk
  probably
 75. stijging
  increase
 76. beëindigen
  terminate
 77. weker
  softer
 78. bocht
  curve
 79. wanverhouding
  mismatch
 80. persdrang
  urge to push
Author:
nsaadeh
ID:
104181
Card Set:
Medical Dutch
Updated:
2012-01-01 06:37:56
Tags:
Medical Dutch Words
Folders:

Description:
Medical Dutch Words
Show Answers: