Digestion

The flashcards below were created by user roszen on FreezingBlue Flashcards.

 1. cavum oris
  munhålan
 2. Palatum durum
  hårda gommen
 3. palatum molle
  mjuka gommen
 4. lingua
  tungan
 5. uvula
  gomspene
 6. espfagus
  matstrupen
 7. ventriculus
  magsäcken
 8. cardia
  övre magmunnen, delen av matstrupen som mynnar ut i magsäcken
 9. fundus
  magvalvet, expanderbara delen av magsäcken
 10. pylorus
  sista delen av antrum pyloricum
 11. antrum pyloricum
  sista delen (utrymmet) av magsäcken
 12. bulbus duodeni
  bullen, mellan magsäcken och tolvfingertarmen
 13. duodenum
  tolvfingertarmen (första delen av tunntarmen)
 14. ileum
  sista delen av tunntarmen
 15. jejenum
  mellersta delen av tunntarmen
 16. papillia duodeni major
  mynning i tolvfingertarm från ductus pancreaticus
 17. papillia duodeni minor
  mynning i tolvfingertarm från ductus pancreaticus accessorius (övre )
 18. appendix vermiformis
  blindtarm
 19. caecum
  första knoppen på tjocktarmen, övergången från tunntarm till tjocktarm, därblindtarmen sitter
 20. colon ascendens
  uppgående del av tjocktarmen
 21. colon transversum
  transversellt gående del av tjocktarmen (översta)
 22. colon descendens
  nedåtgående del av tjocktarmen
 23. colon sigmoideum
  fortsättning på nedåtgående delen av tjocktarmen, precis innan ändtarm
 24. rectum
  ändtarm
 25. hepar
  lever
 26. ductus choledocus
  gallgången från lever till pancreas
 27. ductus cysticus
  gång från gallblåsan som mynnar ut i ductus choledocus
 28. ducutus hepaticus communis
  gemensamma levergången som transporterar gallan som bildas i levern in i gallblåsan. förgrening i levern sn/dx
 29. porta hepatis
  leverporten
 30. vesica fellea
  gallblåsan
 31. pancreas
  bukspottkörteln
 32. ductus pancreaticus
  pancreasgången
 33. ductus pancreaticus accessorius
  en extra pancreasgång hos vissa människor.
 34. peritoneum
  hinns som omsluter varje tarm för sig
 35. mesenterium
  tarmkäxet, del av peritioneum som stödjer tunnarmen och fäster bak i bukhålan, innehåller nerver och blodkärl
Author:
roszen
ID:
104195
Card Set:
Digestion
Updated:
2011-09-25 18:34:28
Tags:
Anatomi
Folders:

Description:
Introduktion till biomedicin
Show Answers: