est phrasal verbs

The flashcards below were created by user tikker on FreezingBlue Flashcards.

 1. alla kirjutama : alla kirjutada : kirjutan alla --- Kirjutasin dokumendile alla.
  sign --- I signed the document.
 2. üles kirjutama : üles kirjutada : kirjutan üles --- Ma kirjutan teie aadressi üles.
  write down --- I'll write down your adress.
 3. ära minema : ära minna : lähen ära --- Ära mine ära!
  go away, leave --- Don't go away!
 4. aru saama : aru saada : saan aru --- Kas sa saad aru, mida ma mõtlen?
  understand --- Do you understand what I mean?
 5. tuttavaks saama : tuttavaks saada : saan tuttavaks --- Ma sain tuttavaks uue kollegiga.
  get acquainted, meet --- I got acquained with the new colleague.
 6. haigeks jääma : haigeks jääda : jään haigeks --- Ma ei taha haigeks jääda.
  get sick --- I don't want to get sick.
 7. terveks saama : terveks saada : saan terveks --- Saa kiiresti terveks!
  get well --- Get well (lit.) quickly!
 8. hiljaks jääma : hiljaks jääda : jään hiljaks --- Buss jääb viis minutit hiljaks.
  be late --- The bus will be late for 5 minutes.
 9. kokku saama : kokku saada : saan kokku --- Kus ja mis kell me kokku saame?
  = kohtuma, get together, meet --- Where and what time shall we meet?
 10. lahti tegema : lahti teha : teen lahti
  Kas ma teen akna lahti?
  • = avama, open
  • Shall I open the window?
 11. kinni panema : kinni panna : panen kinni --- Pane telekas kinni!
  = sulgema, close, shut down, turn off --- Turn the TV off.
 12. ära jooksma : ära joosta : jooksen ära --- Koer jooksis kodust ära.
  run away --- The dog ran away from home.
 13. ära arvama : ära arvata : arvan ära --- Arva ära, kui palju see maksab!
  guess --- Guess how much is it!
 14. ette kujutama : ette kujutada : kujutan ette --- Sa ei kujuta ette, mis juhtus!
  imagine --- You can't imagine what happened!
 15. ette nägema : ette näha : näen ette ---
  foresee ---
 16. alla andma : alla anda : annan alla --- Ära anna alla!
  give up --- Don't give up!
 17. ringi jalutama : ringi jalutada : jalutan ringi --- Ma tahaks vanalinnas ringi jalutada.
  walk around --- I would like to walk around in old town.
 18. ära sööma : ära süüa : söön ära --- Söö oma supp ära!
  eat up --- Eat up your soup!
 19. magama jääma : magama jääda : jään magama --- Olin nii väsinud, et jäin kohe magama.
  fall asleep --- I was so tired that I fell asleep right away.
Author:
tikker
ID:
104257
Card Set:
est phrasal verbs
Updated:
2011-09-28 10:13:40
Tags:
Estonian
Folders:

Description:
some common Estonian phrasal verbs
Show Answers: