Irish Irregular Verbs

The flashcards below were created by user Taelin on FreezingBlue Flashcards.

 1. tar
  come
 2. tháinig
  came
 3. tagann
  comes
 4. tiocfaigh
  will come
 5. ag teacht
  coming
 6. tagtha
  come (adj)
 7. tabhair
  give
 8. thug
  gave
 9. tugann
  gives
 10. tabharfaidh
  will give
 11. ag tabhairt
  giving
 12. tugtha
  given (adj)
 13. ith
  eat
 14. d'ith
  ate
 15. itheann
  eats
 16. íosfaidh
  will eat
 17. ag ithe
  eating
 18. ite
  eaten (adj)
 19. clois
  hear
 20. chuala
  heard
 21. cloiseann
  hears
 22. cloisfidh
  will hear
 23. ag cloisteáil
  hearing
 24. cloiste
  heard (adj)
 25. abair
  say
 26. dúirt
  said
 27. deireann
  says
 28. déarfaidh
  will say
 29. ag rá
  saying
 30. ráite
  said (adj)
 31. déan
  make/do
 32. rinne
  made/did
 33. déanann
  makes/does
 34. déanfaidh
  will make, will do
 35. ag déanamh
  making, doing
 36. déanta
  made, done (adj)
 37. téigh
  go, move
 38. chuaigh
  went, moved
 39. téann
  goes, moves
 40. rachaidh
  will go, will move
 41. ag dul
  going, moving
 42. dulta
  gone, moved (adj)
 43. faigh
  get
 44. fuair
  got
 45. faigheann
  gets
 46. geobhaidh
  will get
 47. ag fáil
  getting
 48. faighte
  got, gotten (adj)
 49. féach
  look
 50. chonaic
  looked
 51. feiceann
  looks
 52. feicfidh
  will look
 53. ag féachaint
  looking
 54. féachta
  looked (adj)
Author:
Taelin
ID:
105092
Card Set:
Irish Irregular Verbs
Updated:
2011-12-01 19:20:18
Tags:
Vocab Irish Verbs
Folders:

Description:
Irish Irregular Verbs
Show Answers: