Skelettet

The flashcards below were created by user roszen on FreezingBlue Flashcards.

 1. cranium
  skallben
 2. columna vertebralis
  ryggrad
 3. sternum
  bröstben
 4. costae
  revben
 5. pelvis
  bäckenben
 6. clavicula
  nyckelben
 7. scapula
  skuldra
 8. humerus
  överarmsben
 9. ulna
  armbågsben
 10. radius
  strålben (närmast tummen)
 11. carpalben
  handlovsben (8 småben i handled)
 12. metacarpalben
  mellan handsben (5 st ben som sitter i handdelen, mellan fingrar och handlov)
 13. phalanger
  fingerben, antingen tår eller fingrar (alla benen i fingrarna)
 14. femur
  lårben
 15. patella
  knäskål
 16. tibia
  skenben (framtill i smalbenet)
 17. tarsalben
  hälben
 18. metatarsalben
  mellan hälben
 19. mandibula
  underkäksben
 20. os coxae
  höftbenet
 21. fibula
  vadben
 22. Cervicales costae
  halsdelen
 23. Thoracicae costae
  Bröstdelen
 24. Lumbales costae
  länddelen
 25. os sacrum & os coccygis
  länddelen av ryggraden + svanskota
Author:
roszen
ID:
105439
Card Set:
Skelettet
Updated:
2011-09-30 21:38:25
Tags:
Anatomi
Folders:

Description:
introduktion till biomedicin
Show Answers: