Urogenitala

The flashcards below were created by user roszen on FreezingBlue Flashcards.

 1. ren
  njure
 2. a. renalis
  njurartären
 3. calyces majores
  där utskotten till pyramiderna i njuren går ihop
 4. calyces minores
  utskotten till pyramiderna i njuren
 5. capsula adioposa
  fettkapsel runt njuren, mellersta lagret, skyddar från smällar
 6. capsula fibrosa
  fibröskapsel runt njuren, sitter innerst och tramt ihop med njuren, detta för att njuren ska hålla sin form
 7. fascia renalis
  yttersta lagret, tunn bindväv för att hålla de på plats i kroppen (bukväggen)
 8. cortex renalis
  njurbark
 9. hilus renalis
  njurporten
 10. medulla renalis
  njurmärg
 11. papillae renales
  övergången mellan utskotten till pyramiderna.
 12. pelvis renalis
  njurbäcken (början av urinledaren i hilus renalis)
 13. ureter
  urinledare från njure till urinblåsa
 14. urethra
  urinledare från urinblåsa ut ur kroppen
 15. vesica urinaria
  urinblåsa
Author
ID
105457
Card Set
Urogenitala
Description
introduktion till biomedicin
Updated
Show Answers