Hjärna och nervsystem

The flashcards below were created by user roszen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Cerebellum
  lillhjärna
 2. cerebrum
  storhjärnan
 3. mesencephalon
  översta delen av hjärnstammen
 4. pons
  mellersta delen av hjärnstammen (hjärnbrygga)
 5. medulla oblongata
  nedersta delen av hjärnstammen (förlängda märgen)
 6. medulla spinalis
  ryggmärgen
 7. neuron
  nervcell
 8. gliacell
  stödceller mellan neuron
 9. dendrit
  förlängning av nervcellkroppens cytoplasma
 10. myelinskida
  substans (lipoprotein) som täcker axonet och ökar framkomligheten av nervsignaler genom isolering
 11. synaps
  yttersta delen av neruronet, har kontakt med mottagarcell
 12. pia mater
  mjuk hjärnhinna, fäst vid alla strukturer på hjärnan
 13. arachnoidea mater
  spindelvävshinna mellan pia mater och dura mater, skapar ett hålrum för csf
 14. dura mater
  hårda hjärnhinnan, tjockaste lagret fäst vid kraniet.
 15. sulcus centralis
  central fåran, skiljer framlob från praientallob
 16. sulcus lateralis
  lateral fåran, skiljer översta delen (pannlob & hjässlob) från (tinninglob & nacklob)
 17. lobus frontalis
  frontallob, pannlob
 18. lobus occipitalis
  nackloben
 19. lobus parientalis
  hjässloben
 20. lobus temporalis
  tinningloben
 21. corpus callosum
  hjärnbalken, vithjärnsubstans som förenar hemisfärerna
 22. thalamus
  utgör huvuddelen av mellanhjärnan, allt som ska till hjärnan passerar thalamus (sitter typ i mitten av hjärnan om man ser i genomskärning)
 23. hypothalamus
  • sitter under thalamus, sköter:
  • - blodtryck
  • - temperatur
  • - ämnesomsättning
 24. cerebellum vermis
  lillhjärnans del mellan halvorna
 25. cerebellum anterior lob
  lillhjärnans främre lob
 26. cerebellum posterior lob
  lillhjärnans bakre lob
 27. ventriculus lateralis
  lateral ventrikeln (hålrum) sitter som två bågar i hjärnan, sn/dx
 28. ventriculus 3
  tredje ventrikeln (hålrum) sitter inom bågen.
 29. ventriculus 4
  fjärde ventrikeln (hålrum) den smalnande delen efter den trejdeventrikeln och innan hålrummet når aqueductus cerebri
 30. aqueductus cerebri
  ventrikel hålrum som är den sista delen
 31. plexus choroideus
  två kärl som sitter i väggarna av ventriculus 3 och aqueductus cerebri, producerar cerebrospinalvästskan CSF
 32. villi arachnoidales
  knottror i subarachnoidalrummet som absorberar CSF
Author:
roszen
ID:
105465
Card Set:
Hjärna och nervsystem
Updated:
2011-09-30 20:44:20
Tags:
Anatomi
Folders:

Description:
introduktion till biomedicin
Show Answers: