Riktning/läge/rörelse

The flashcards below were created by user roszen on FreezingBlue Flashcards.

 1. medianplan
  delar kroppen i två spegelvända halvor (symestilinje, höger och vänster) "näsan klyvs"
 2. dorsalplan/frontalplan
  delar in framdel och bakdel. framdel kallas frontalplan och bakdel dorsal
 3. transversalplan
  delar in i en övre och nedre del. parallellt med markyta
 4. coronalplan
  dorsalplan enbart i huvudet, alltså en vinkelrät skärning mot marken fast enbart i huvudet.
 5. sagitalplan
  en vinkelrät skärning mot marken, som medianplan, fast överallt förutom mitten.
 6. obliqueplan
  alla sneda plan
 7. dexter / sinister
  höger / vänster
 8. superior / inferior
  övre / undre
 9. cranial / caudal
  mot huvudet / från huvudet
 10. lateral / medial
  utåt i sidled från kroppen / inåt i sidled mot kroppen
 11. proximal / distal
  närmare ursprunget(kroppens mitt) / längre bort från ursprunget
 12. ipsilateral / kontralateral
  samma sida / motsatt sida
 13. dorsal / ventral
  bakre / främre
 14. profund / superfisial
  djupt / ytligt
 15. internus / externus
  innre / yttre
 16. anterior / posterior
  framför / bakom
 17. agonist / antagonist
  arbetande / stödjande
 18. flexion / extension
  vinkel minskar / vinkeln ökar
Author:
roszen
ID:
105471
Card Set:
Riktning/läge/rörelse
Updated:
2011-09-30 21:01:50
Tags:
Anatomi
Folders:

Description:
introduktion till biomedicin
Show Answers: