Endokrina organ + hormon

The flashcards below were created by user roszen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hypofys, baklob (hjärnan)
  • oxytocin - stimulerar mjölk produktion i bröstkörtlar, livmoder
  • ADH - reabsorberar vatten från primär urinet i njurarna
 2. Hypofys, framlob (hjärnan)
  • GH -stimulerar frisättning av tillväxt hormon IFG i levern
  • TSH - stimulerar hormoner i thyroidea
  • ACTH - stimulerar hormoner i binjurebarken
 3. Glandula Thyroidea (sköldkörtel)
  • T4, T3 - stimulerar tillväxten, hjärtrytmen och nervsystemets utveckling i blodet och metabolismen (T4 byter form till T3 vid behov)
  • Calcitonin - bryter nedbrytningen av kalcium i benen då det råder kalciumbrist i kroppen
 4. Glandula Parathyroidea (bisköldskörtel)
  Parathormon - ökar kalcium och magnesium upptaget av tarmarna och njurarna
 5. Glandula Suprarenalis cortex (binjurebark)
  • kortisol - immunsänkande hormon i immunförsvaret
  • androgener - maskulinisering i könsorgan
  • aldosteron - reglerar natrium, kalcium och vattenbalans i blodet
 6. Glandula Suprarenalis medulla (binjuremärg)
  • adrenalin - förstärker stress, sätter igång sympatiska nervsystemet och verkar i hela kroppen
  • noradrenalin - stresshormon
 7. Ovarium (äggstockar)
  • österogen - stimulerar slemhinnan i livmoder som gör det trivsamt för befruktat ägg, verkar i äggstockar
  • progesteron - får slemhinnan att släppa om ett befruktat ägg inte kommer (mens), verkar i äggstockar
 8. Testis (testiklar)
  testosteron - stimulerar spermieproduktion i testikeln
 9. Pancreas
  • insulin - sänker blodsockerhalten genom att öka upptaget av socker i musklerna
  • glukagon - höjer blodsockerhalten genom stimulering i levern som i sin tur frisätter glukos
Author:
roszen
ID:
105476
Card Set:
Endokrina organ + hormon
Updated:
2011-09-30 21:26:30
Tags:
Anatomi
Folders:

Description:
introduktion till biomedicin
Show Answers: