Cellens delar + funktion

The flashcards below were created by user roszen on FreezingBlue Flashcards.

 1. plasma membra
  fosforlipder med lipiden utåt och fosforsvansen inåt. fungerar som en portvakt för vad som kommer in eller ut ur cellen
 2. nucleus
  cellkärna, bär på ärftligheten kromosomerna
 3. nucleolus
  den lilla cellkärnan i cellenskärna, där ribosomerna tillverkar och monteras
 4. cytoplasma
  innehåller, cytosol, näringsämnen, mineraler, enzymer, vatten och annat. fyller ut cellen från kärna till membran
 5. cytosol
  cytosolen är det som i cytoplasman omger cellerna och är gele aktig. cytosol + organell är cytoplasma
 6. endoplasmatiska retriklet
  • nätverk, kan delas upp i rough och smooth.
  • rough - har ribosomer fästa på ytan och hjälper proteinet ta sin veckade form
  • smooth - har en slät yta och tillverkar lipider
 7. mitokondrier
  ser ut som en böna med veckningar inuti av membran, gör om energi från näringsämnen till ATP, muskelceller har mkt mitokondrier då behovet av ATP är stort.
 8. golgi apparaten
  består av membran lager, sorterar och modifierar proteiner, gör de redo för färd ut i cellen eller utanför
 9. lysosomer
  innehåller enzymer, som tar bort skadade och gamla organeller eller substanser inom cellen
 10. peroxisom
  fungerar som lysosomer med att ta bort/döda, men enbart toxiner och farliga substrat
 11. vesiklar
  små säckar i cytoplasman som transporterar material in och ut ur cellen, fungerar även som lagring.
 12. centrioler
  stavformade säckar (oftast två) hjälper till med organiseringen av cellinnehåll vid celldelning
 13. cilia
  svansar, små hår liknande utböjningar av cellen som vaggar och då förflyttar cellen eller vattnet runt omkring
 14. microvilli
  utdragna delar av cellmembranet för att öka verkningsyta. finns tex i lungorna där det behövs mer yta att reagera på och som kan absorbera material in i cellen.
Author
ID
105617
Card Set
Cellens delar + funktion
Description
introduktion för biomedicin
Updated
Show Answers