vocabulary 1

The flashcards below were created by user Matys on FreezingBlue Flashcards.

 1. ożywiać się
  dodatek do wynagrodzenia
  przychodzić do siebie po chorobie
  zadzierać głowę
  parzyć kawę

  • perk
  • Suddenly, the Doberman's ears perked up.Madden perked up at the boy's arrival.ZOMBIE LOVER 265 Breanna perked up.They'll perk up when we reach a good city.Emil Tantor perked up, clinging to a thin thread.Counselor was the first to perk up.Purple's interest immediately perked up.When he heard it, Shoogar's ears perked up.The toothy creature's sharp ears perked up.The coffee perked and would be ready shortly.

 2. naczynie, pojemnik
  okręt, statek
  vessel
 3. pragnienie (np. seksualne)
  przekonywac kogoś do zrobienia czegoś
  • to urge
  • to urge sb to do sth
 4. basement
  cellar
 5. ceramic squer used on bathroom walls
  tile
 6. wśród, pośród, pomiędzy
  • amid
  • amidst

  • He paused amid the general smiling expectancy.
  • Jenny lay amid the pile of cushions, in a deep sleep.
  • Amidst tears she told me some of the details of the capture.
 7. decorative object
  ornament
 8. furniture for hanging up clothes
  wordrobe
 9. part of the central heating system
  radiator
 10. kind of curtain
  blind
 11. kind of wooden floor
  parque
 12. metal bar used to lock a door
  bolt
 13. parts of town far from the center
  outskirts
 14. small carpet
  rug
 15. small house with only one floor
  bungalow
 16. Swiss style house
  chalet
 17. podniosły dumny
  lofty
 18. mantelpiece
  gzyms kominka
 19. holl, sala klubowa
  lounge
 20. ganek, portyk
  porch
 21. zasówka
  latch
 22. okiennice
  shutters
 23. dom jednorodzinny
  detached-house
 24. bliźniak
  semi-detached house
 25. szeregówka
  terraced houses
 26. poręcz, barierka
  banister
 27. przeciwstawiac się, stawiać opór
  withstand
 28. dobierac, granice, skala, zakres, zasięg
  range
 29. pozdrawiać, witać, przejmować
  greet
 30. pobudzać
  arouse
 31. fragment, kawalek, resztki, zlom
  scrap
 32. zważywszy że, podczas gdy
  whereas

  Life expectancy in the third world is relatively short, whereas in the western world it has increased substantially.
 33. nabiał
  dairy [deri]
 34. pewnosc,
  • confidence
  • Self confident.
 35. zufanie
  • trust
  • I trust in her.
 36. tempo
  pace
 37. pokój na ziemi
  peace
 38. podsłuchać
  overhear
 39. na wolności
  • free
  • at liberty
  • in the wild
 40. rzeczy, przynalezności
  belongings
 41. nabyć / przysfoić sobie / zdobyć
  acquire

  • I acquired a little French while I was in Paris.
  • Began building its own boards after it acquired board manufacturer STB in 1998.
 42. kłaniać się
  to bow
 43. łuk
  • bend,
  • bow (weapon)
  • arc
 44. to nie jest
  it isn't
 45. nie ma
  there isn't
 46. oddalony
  • remote
  • remote controle
 47. podstęp
  set up
 48. bać się
  • be afraid
  • Be afraid of spiders.
 49. martwić się
  • worry about
  • Worry about, children ,conversation with boss, weather.
 50. później
  later
 51. ostatnio
  lately
 52. przekraczaczać
  to exceed, to cross

  to go way too far - przekroczyc wszelkie granice

  to oerdreaw one's acount - przekroczyc stan konta
 53. tylny, hodować
  rear
 54. 5 682 712
  five million six hunred AND eighty two thousand seven hundred AND twelve
 55. 74 193 824
  seventyfour million one hudred AND ninety three thousand eight hundred AND twenty four
 56. tylko kilka
  only a few
 57. dziesięć ptaków
  dziesiątki ptaków
  • ten birds
  • tens of birds
 58. widok na
  • overlook
  • "The windows overlook the park"
 59. być chętnym do czegoś, zapalonym do czegoś
  to be keen on sth

  • Her father wasn't too keen on it.
  • He isn't too keen on making friends.
 60. w pewnym stopniu
  to some extent
 61. skłonność
  propensity
 62. zamiast
  insead of
 63. w miejscu
  in place
 64. wybierać losowo
  choose at random
 65. udawać
  pretend
 66. zamierzac
  intend
 67. sluchać
  to listen to
 68. dobrze by było wiedzieć
  • It is interesting to know.
  • J wonder [łande]
 69. skazany
  convict
 70. layabout
  obibok
 71. szalony,
  oszalały,
  gorączkowy
  frantic
Author:
Matys
ID:
106081
Card Set:
vocabulary 1
Updated:
2011-11-01 22:06:25
Tags:
English Polish
Folders:

Description:
English Polish app-inter
Show Answers: