moje3

The flashcards below were created by user onlyfix1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. accountant
  księgowy
 2. book-keeping
  księgowość
 3. correspondence
  korespondencja
 4. faulty
  wadliwy, uszkodzony, niesprawny
 5. invoice
  faktura
 6. marketing
  marketing
 7. payroll
  lista płac
 8. prioritise
  określić priorytety
 9. retailer
  sprzedawca detaliczny
 10. wealthy
  bogaty, zamożny
 11. call off
  odwołać
 12. colleague
  kolega/koleżanka z pracy
 13. face to face
  bezpośredni, osobisty
 14. pension
  emerytura
 15. potential
  potencjał
 16. rewarding
  dający satysfakcję
 17. strategy
  strategia
 18. award
  nagroda
 19. charitable trust
  fundacja charytatywna
 20. decline
  spadek
 21. founding
  założenie (firmy lub organizacji)
 22. launch
  wprowadzić na rynek
 23. mill
  zakład przemysłowy
 24. philanthropist
  filantrop
 25. rivet
  nit
 26. take over
  przejąć
 27. backfire
  nie wypalić, przynieść odwrotny skutek
 28. cluttered
  zaśmiecony, zawierający wiele niepotrzebnych szczegółów
 29. exchange rate
  kurs wymiany walut
 30. handling charge
  opłata przeładunkowa (manipulacyjna)
 31. load
  ładować, skrót od download
 32. purchase
  kupować, zakupić
 33. time-consuming
  czasochłonny
 34. agricultural
  rolniczy
 35. bulb (abbr. of light bulb)
  żarówka
 36. charge
  ładować (np. baterię)
 37. device
  urządzenie
 38. file
  teczka, segregator, kartoteka
 39. jam
  zaciąć się, unieruchomić, zablokować
 40. paper clip
  spinacz
 41. premises
  teren należący do firmy (łącznie z budynkami)
 42. shredder
  niszczarka do dokumentów
 43. tool
  narzędzie
 44. blend
  mieszać, łączyć
 45. dissolve
  rozpuszczać się
 46. extract
  wydobyć, uzyskać
 47. ingredient
  składnik
 48. production plant
  zakład produkcyjny
 49. sample
  próbka
 50. target
  cel
 51. backlog: backlog of orders
  zaległości: niewykonane zamówienia (w szczególności, gdy zaczynają się piętrzyć)
 52. catalogue
  katalog
 53. cut off
  przerwać połączenie
 54. extension
  wewnętrzny
 55. get through
  połączyć się z kimś, dodzwonić się do kogoś
 56. hold on
  czekać, nie odkładać słuchawki
 57. log off
  wylogować się
 58. put through
  połączyć kogoś z jakimś numerem wewnętrznym
 59. switchboard
  centrala telefoniczna
 60. warehouse
  magazyn
 61. carrier
  przewoźnik
 62. classified ad
  ogłoszenie drobne
 63. glamour
  atrakcyjność, prestiż
 64. innovation
  innowacja
 65. market leader
  lider na rynku
 66. pop-up
  wyskakujące okienko
 67. word of mouth
  rekomendacja ustna
 68. brand
  marka
 69. connection
  połączenie
 70. entertain
  podejmować/zabawiać gości
 71. pick someone up
  odebrać skądś osobę lub rzecz
 72. retire
  przejść na emeryturę
 73. wall planner
  kalendarz planszowy typu planer
 74. check-in desk
  stanowisko odprawy
 75. dip
  spadek
 76. glove compartment
  schowek
 77. put off
  przełożyć na później
 78. shuttle
  autobus/samolot wahadłowy (kursujący tam i z powrotem)
 79. venue
  miejsce (np. konferencji)
 80. conference
  konferencja
 81. downgrade
  zdegradować, obniżyć kategorię
 82. high-tech
  hi-tech, oparty na nowoczesnych technologiach
 83. lecture
  wykład
 84. stage
  scena
 85. video conferencing
  wideokonferencja
 86. ban
  zakazać
 87. feedback
  opinie, informacja zwrotna
 88. office politics
  polityka biurowa, polityka korporacyjna
 89. questionnaire
  kwestionariusz
 90. survey
  badanie, sondaż
 91. associate
  współpracownik, wspólnik
 92. consultancy
  firma konsultingowa
 93. ethos
  etos
 94. insolvency
  niewypłacalność
 95. mission
  misja
 96. referral
  polecenie, skierowanie, odesłanie
 97. turnover
  obroty
 98. bonus
  premia, dodatek
 99. eye contact
  kontakt wzrokowy
 100. host
  gospodarz
 101. offence
  obraza, zniewaga
 102. punctual
  punktualny
 103. to the point
  na temat, dotyczący sedna sprawy
 104. act on
  postępować zgodnie z (radą, prośbą, poleceniem)
 105. block booking
  rezerwacja grupowa
 106. break the ice
  przełamywać lody
 107. cooperate
  współpracować
 108. crisis
  kryzys
 109. handout
  materiały dla słuchaczy
 110. in-tray
  tacka na korespondencję przychodzącą / sprawy do załatwienia
 111. objective
  cel
 112. review
  przeanalizować, przejrzeć
 113. wisdom
  mądrość
 114. deal
  umowa, interes, transakcja
 115. etiquette
  etykieta
 116. impressed
  pod wrażeniem, zachwycony
 117. machinery
  maszyny ciężkie, mechanizm, maszyneria
 118. account for
  stanowić (np. pewien procent czegoś)
 119. fluctuation
  wahania, fluktuacje
 120. line graph
  wykres liniowy
 121. negligible
  zaniedbywalny, bez znaczenia, pomijalny
 122. pie chart
  wykres kołowy
 123. static
  stały, niezmienny, statyczny
 124. acquisition
  przejęcie
 125. break even
  wyjść na zero
 126. cashflow
  przepływy gotówkowe
 127. cover costs
  pokryć koszty
 128. debtor
  dłużnik
 129. liquidation
  likwidacja
 130. overheads
  koszty ogólne
 131. pre-tax return
  zysk przed opodatkowaniem
 132. return
  zwrot (z inwestycji)
 133. takeover
  przejęcie
 134. bond
  obligacja
 135. bull market
  rynek zwyżkujący, hossa
 136. dividend
  dywidenda
 137. equities
  akcje zwykłe / nieuprzywilejowane
 138. outperform
  mieć lepsze wyniki niż inni, przewyższać w działaniu
 139. sector
  sektor
 140. stock exchange
  giełda papierów wartościowych
 141. business angel
  anioł biznesu
 142. data management
  zarządzanie danymi
 143. format
  format
 144. monitor
  monitorować, nadzorować, kontrolować
 145. relocation
  przeniesienie, przeprowadzka
 146. secure a loan
  zabezpieczyć pożyczkę
 147. venture capitalist
  inwestor dostarczający kapitał wysokiego ryzyka
 148. candidate
  kandydat
 149. jobseeker
  poszukujący pracy
 150. recruitment agency
  agencja rekrutacyjna
 151. shortlist
  umieścić na liście kandydatów branych pod uwagę
 152. voluntary
  społeczny, ochotniczy, na zasadzie wolontariatu
 153. credit checking
  sprawdzanie wiarygodności kredytowej
 154. fire
  wyrzucić, wylać (z pracy)
 155. interviewee
  kandydat w czasie rozmowy kwalifikacyjnej
 156. lay off
  zwolnić
 157. pull funding
  wstrzymać finansowanie
 158. sack
  wyrzucić, wylać (z pracy)
 159. surveyor
  geodeta, mierniczy, rzeczoznawca budowlany
 160. appraisal
  ocena pracownicza
 161. balance sheet
  bilans
 162. credibility
  wiarygodność
 163. follow-up
  kontynuacja, dalsza część, uzupełnienie
 164. on the ball
  być na bieżąco, mieć łeb na karku
 165. stalemate
  pat, impas
 166. absenteeism
  absencja
 167. email overload
  nadmiar maili
 168. icon
  ikona
 169. sick leave
  zwolnienie lekarskie
 170. voting buttons
  przyciski do głosowania
 171. accounts
  księgi rachunkowe
 172. consultant
  konsultant, doradca
 173. deadline
  termin (wykonania pracy lub zadania)
 174. hectic
  napięty (np. plan)
 175. laboratory
  laboratorium
 176. meticulous
  skrupulatny, dokładny
 177. personnel
  personel, pracownicy
 178. quality control
  kontrola jakości
 179. springboard
  punkt startu, odskocznia
 180. welfare
  dobro (osoby lub grupy); dobrobyt; również: opieka społeczna
 181. challenge
  wyzwanie
 182. come up with
  mieć (pomysł), wystąpić (z propozycją)
 183. flexible
  elastyczny
 184. pension scheme
  plan emerytalny
 185. proposal
  propozycja, oferta
 186. role
  rola
 187. workforce
  siła robocza; zatrudnieni
 188. billboard
  billboard, tablica reklamowa typu billboard
 189. collective
  spółdzielnia
 190. depression
  depresja, kryzys
 191. growth
  wzrost
 192. leading
  wiodący
 193. packaging
  opakowanie
 194. poverty
  bieda, ubóstwo
 195. share
  akcja, udział
 196. trust
  fundusz powierniczy
 197. booked up
  zajęty (nie mający czasu na żadne dodatkowe spotkania)
 198. competitor
  konkurencja, przedstawiciel konkurencji
 199. gimmick
  chwyt (reklamowy)
 200. hard copy
  wydruk
 201. logo
  logo
 202. search engine
  wyszukiwarka
 203. up to date
  nowoczesny, aktualny
 204. assemble
  montować, składać
 205. cable
  przewód, kabel
 206. craftsman
  rzemieślnik, rękodzielnik
 207. dismantle
  rozłożyć, rozebrać, rozmontować
 208. gadget
  przyrząd, gadżet
 209. lead
  przewód, kabel
 210. permanent
  trwały, stały
 211. run out
  wyczerpać się
 212. stapler
  zszywacz
 213. upgrade
  podnieść jakość / standard, ulepszyć
 214. budget
  budżet
 215. evaporate
  parować
 216. extraction
  wydobycie
 217. in-house
  firmowy, wewnętrzny
 218. productivity
  wydajność
 219. stationery
  materiały biurowe
 220. target market
  rynek docelowy
 221. banker’s card (also bank card, cheque card)
  karta gwarancyjna (do używania z czekami)
 222. courier
  kurier
 223. discount
  rabat, opust, zniżka
 224. freight
  ładunek, towary, fracht
 225. hang up
  odłożyć słuchawkę
 226. hold the line
  czekać, nie odkładać słuchawki
 227. packing list
  lista wysyłkowa
 228. ring off
  rozłączyć się
 229. trade fair
  targi handlowe
 230. banner
  banner
 231. channel
  kanał np. komunikacji
 232. fare
  opłata za przejazd, cena biletu
 233. green
  proekologiczny, ekologiczny, zielony
 234. lifecycle
  cykl życia (produktu)
 235. market research
  badanie rynku
 236. public relations (PR)
  public relations
 237. agenda
  porządek spotkania
 238. catering
  catering, gastronomia
 239. demonstrate
  pokazywać, demonstrować
 240. entertainment
  podejmowanie gości
 241. rep
  skrót od 'representative' - przedstawiciel (handlowy)
 242. stylish
  stylowy, elegancki
 243. aisle
  przejście
 244. debt
  dług
 245. duty-free shop
  sklep wolnocłowy
 246. heavy goods train
  pociąg towarowy
 247. reschedule
  zmienić harmonogram/datę
 248. soar
  gwałtownie wzrosnąć
 249. audiovisual equipment
  sprzęt audiowizualny
 250. convert
  przekształcić, przerobić
 251. flipchart
  tablica flipchart
 252. IDD (International Direct Dialling) phone
  telefon IDD
 253. partition
  ścianka działowa
 254. state-of-the-art
  najnowocześniejszy
 255. approach
  podejście
 256. chairman (also chairwoman, chairperson)
  przewodniczący
 257. headquarters
  centrala, siedziba główna
 258. panel
  panel, zespół
 259. rumour
  plotka
 260. task
  zadanie
 261. badge
  znaczek, plakietka
 262. crate
  skrzynka
 263. floristry
  bukieciarstwo, florystyka
 264. lapel pin
  szpilka lub agrafka do przypinania plakietki do klapy marynarki
 265. motto
  motto
 266. staffing
  zatrudnianie, obsada etatów
 267. wind up
  kończyć się
 268. commemorate
  upamiętniać
 269. giant
  gigant
 270. job description
  opis stanowiska pracy
 271. pharmaceutical
  farmaceutyczny
 272. small talk
  rozmowa towarzyska
 273. unwrap
  odpakować
 274. at the cutting edge
  w czołówce najlepszych, najbardziej nowatorskich, ultranowoczesny
 275. boom
  boom gospodarczy, okres rozkwitu, koniunktury
 276. committed
  oddany, zaangażowany
 277. cooperative
  skłonny do współpracy
 278. dominate
  dominować
 279. implement
  wdrożyć
 280. maintenance
  konserwacja, utrzymanie
 281. original
  oryginalny
 282. stand for
  być skrótem od czegoś / być symbolem czegoś
 283. close a deal
  zawrzeć umowę, sfinalizować negocjacje
 284. demanding
  wymagający
 285. extend
  złożyć (podziękowania)
 286. in due course
  we właściwym czasie
 287. outing
  wycieczka
 288. bar chart (also bar graph)
  wykres słupkowy
 289. gross domestic product (GDP)
  produkt krajowy brutto (PKB)
 290. make inroads
  poczynić postępy, stać się zauważalnym
 291. overtake
  przewyższać, wyprzedzać
 292. recover
  wrócić do poprzedniego poziomu, poprawić się
 293. trend
  tendencja, trend
 294. assembly
  montaż
 295. capital
  kapitał
 296. chase payment
  ponaglać w sprawie płatności
 297. creditor
  wierzyciel, kredytodawca
 298. deficit
  deficyt, niedobór
 299. net
  netto
 300. overspend
  przekroczyć budżet, wydać zbyt dużo
 301. profitability
  dochodowość, rentowność
 302. revenue
  przychód
 303. write off a debt
  odpisać dług
 304. broker
  makler
 305. commission
  prowizja
 306. dividend yield
  dochód z dywidendy
 307. float
  wypuszczać akcje, wprowadzać spółkę na giełdę
 308. portfolio
  portfel (np. akcji)
 309. shareholder
  akcjonariusz
 310. stock
  akcje
 311. business plan
  biznes plan
 312. entrepreneur
  przedsiębiorca
 313. loan
  pożyczka
 314. pump money into
  wpompować w coś pieniądze
 315. resign
  złożyć wymówienie, zrezygnować
 316. shelf life
  okres trwałości
 317. applicant
  kandydat, osoba ubiegająca się o coś
 318. fulfilling
  dający satysfakcję
 319. profile
  profil
 320. referee
  osoba udzielająca referencji
 321. turn down
  odmówić, odrzucić
 322. break the news
  ogłosić, przekazać informacje
 323. discrimination
  dyskryminacja
 324. hand in your notice
  złożyć wypowiedzenie
 325. interviewer
  osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną
 326. make someone redundant
  zwolnić (ponieważ nie ma pracy dla danej osoby, stała się ona zbędna)
 327. quit
  odejść
 328. sell off
  wyprzedać
 329. venture
  śmiałe / ryzykowne przedsięwzięcie
 330. appraisee
  oceniany
 331. compromise
  kompromis
 332. expertise
  biegłość, wiedza ekspercka
 333. income statement
  rachunek wyników
 334. refresher course
  kurs dokształcający, kurs doskonalenia zawodowego
 335. trainee
  praktykant, stażysta
 336. audit
  audyt
 337. folder
  katalog
 338. open question
  pytanie otwarte
 339. sick pay
  chorobowe
 340. atmosphere
  atmosfera
 341. coordinate
  koordynować
 342. executive
  osoba na samodzielnym stanowisku kierowniczym, kierownik, dyrektor, menedżer
 343. human resources
  zasoby ludzkie; dział personalny
 344. manic
  obłędny
 345. minutes
  protokół, notatka ze spotkania
 346. policy
  polityka, strategia, zasada
 347. research and development (R and D)
  badania i rozwój; dział badań i rozwoju
 348. stock
  prowadzić sprzedaż czegoś, zaopatrzyć
 349. access
  dostęp
 350. challenging
  ambitny, stawiający wysokie wymagania, stanowiący wyzwanie
 351. competitive
  konkurencyjny
 352. open-door management style
  zarządzanie przy otwartych drzwiach, w stylu open-door
 353. pool
  zebrać (np. doświadczenia), stworzyć wspólne zasoby
 354. put forward
  przedstawić (opinię, propozycję)
 355. standard
  standardowy
 356. advertising campaign
  kampania reklamowa
 357. chain
  sieć (sklepów)
 358. commercial
  reklama radiowa lub telewizyjna
 359. exhibition
  wystawa
 360. inherit
  odziedziczyć
 361. merge
  połączyć (np. dwie firmy)
 362. pension fund
  fundusz emerytalny
 363. privatise
  sprywatyzować
 364. slogan
  slogan, hasło reklamowe
 365. wrapper
  opakowanie (np. papierek od cukierka)
 366. broadband
  szerokopasmowy dostęp do internetu
 367. download
  pobierać, kopiować, ściągać, załadować (dane)
 368. graphic
  grafika, obraz na komputerze
 369. home page
  strona startowa
 370. online
  online, podłączony do sieci
 371. set up
  zorganizować (wydarzenie), założyć (firmę)
 372. update
  uaktualniać, aktualizować
 373. blade
  ostrze
 374. card index
  pudełko archiwizacyjne (do układania kart informacyjnych w określonym porządku, np. alfabetycznym)
 375. crash
  siadać, padać (np. komputer)
 376. fasten
  połączyć, przymocować
 377. hole punch
  dziurkacz
 378. lever
  dźwignia
 379. pliers
  szczypce, obcęgi
 380. seminar
  seminarium, szkolenie
 381. temporary
  czasowy, tymczasowy
 382. authorise
  autoryzować
 383. budget holder
  właściciel budżetu
 384. evaporation
  parowanie
 385. filing cabinet
  szafa na teczki / dokumenty
 386. label
  metka
 387. promote
  promować
 388. supplier
  dostawca
 389. vat
  kadź
 390. bear with someone
  czekać, aż ktoś coś zrobi
 391. customs
  urząd celny, odprawa celna
 392. engaged
  zajęty
 393. freight forwarding specialist
  specjalista ds. logistyki
 394. heavy-duty
  trwały, wytrzymały, przemysłowy
 395. intellectual property (IP)
  prawa własności intelektualnej
 396. patent
  patent
 397. sales channel
  kanał sprzedaży
 398. trademark
  znak firmowy, znak towarowy
 399. brand identity
  tożsamość marki
 400. channel of distribution (also distribution channel)
  kanał dystrybucji
 401. forecast
  przepowiadać, prognozować
 402. hospitality
  gościnność
 403. lifespan
  żywotność (urządzenia)
 404. market share
  udział w rynku
 405. small ad
  ogłoszenie drobne
 406. branch
  oddział, filia
 407. compact
  niewielkich rozmiarów
 408. demonstration
  pokaz, demonstracja
 409. organiser
  notes, kalendarz
 410. representative
  przedstawiciel handlowy
 411. voicemail
  poczta głosowa
 412. boarding card (also boarding pass)
  karta pokładowa
 413. departure lounge
  hala odlotów
 414. fee
  wynagrodzenie, honorarium, opłata
 415. locker
  szafka z zamknięciem (np. w bibliotece, w szatni)
 416. road tax
  podatek drogowy
 417. thriving
  prosperujący, dobrze się rozwijający
 418. capacity
  pojemność, liczba miejsc
 419. delegate
  delegat
 420. gym (abbr. of gymnasium)
  sala gimnastyczna, siłownia
 421. laundry service
  usługi pralnicze
 422. safe
  sejf
 423. suite
  apartament
 424. autonomy
  autonomia
 425. diverse
  różnorodny, zróznicowany
 426. negotiate
  negocjować, prowadzić negocjacje
 427. parcel
  paczka
 428. stand
  stand, stanowisko
 429. team-building
  team building, budowanie zespołu
 430. be based in
  mieć siedzibę / podstawowe miejsce pracy w
 431. draw
  loteria
 432. framework
  porządek, struktura, ramy
 433. mailshot
  druki reklamowe (wysyłane pocztą)
 434. put down to
  przypisywać coś czemuś
 435. telemarketing
  telemarketing
 436. body language
  mowa ciała
 437. department store
  dom towarowy
 438. harmony
  harmonia
 439. minimal
  minimalny
 440. product positioning
  pozycjonowanie produktu, plasowanie produktu
 441. spectrum
  spektrum, wachlarz
 442. wrap
  zapakować
 443. average
  średnia, średnia arytmetyczna
 444. break down barriers
  przełamywać bariery
 445. conflict
  konflikt
 446. creative
  kreatywny, twórczy
 447. forum
  forum
 448. interact
  nawiązywać kontakty, komunikować się, współdziałać z innymi
 449. object
  cel
 450. participant
  uczestnik
 451. talented
  utalentowany
 452. courteous
  uprzejmy
 453. desalination
  odsalanie
 454. get down to
  zająć się czymś, zacząć coś robić
 455. irrigation
  irygacja, nawadnianie
 456. speciality
  specjalność
 457. fluctuate
  wahać się, zmieniać się, fluktuować
 458. level off
  wyrównać się
 459. make up
  stanowić, tworzyć
 460. peak
  szczyt
 461. recovery
  poprawa
 462. unemployment rate
  stopa bezrobocia
 463. bankrupt
  upadły, zbankrutowany
 464. capital employed
  kapitał zaangażowany
 465. component
  komponent
 466. curriculum vitae
  życiorys
 467. gross
  brutto
 468. operating profit
  zysk operacyjny
 469. pay off
  spłacić
 470. résumé (US)
  życiorys
 471. subsidiary
  spółka zależna
 472. bear market
  rynek zniżkujący, bessa
 473. building society
  (GB) oszczędnościowa kasa mieszkaniowa
 474. commodity
  towar
 475. downturn
  tendencja zniżkowa, spadek
 476. flotation
  emisja, wejście na giełdę
 477. racecourse
  tor wyścigowy
 478. stake
  udział, stawka
 479. asset
  środek trwały
 480. corporation
  korporacja
 481. flood
  zalać
 482. merger
  fuzja
 483. raise money
  zbierać środki, zdobywać pieniądze
 484. savings
  oszczędności
 485. tap into
  wykorzystać, czerpać z czegoś
 486. appoint
  mianować
 487. highlight
  podkreślać
 488. recruitment
  rekrutacja
 489. reference
  list referencyjny
 490. vacancy
  wakat
 491. computer-literate
  biegły w obsłudze komputera
 492. dismiss
  zwolnić
 493. hire
  zatrudnić
 494. job security
  pewność stałego zatrudnienia
 495. promotion
  awans
 496. redundant
  zwolniony
 497. stereotype
  stereotyp
 498. anonymous
  anonimowy
 499. appraiser
  oceniający
 500. corporate rate
  zniżka dla firm
 501. eye-opener
  rewelacja, odkrywcza obserwacja / stwierdzenie
 502. motivation
  motywacja
 503. revolutionise
  zrewolucjonizować
 504. absentee
  nieobecny
 505. counselling
  doradztwo w sprawie rozwoju zawodowego
 506. goal
  cel
 507. overload
  przeładowanie, przeciążenie
 508. spreadsheet
  arkusz kalkulacyjny
Author:
onlyfix1
ID:
106984
Card Set:
moje3
Updated:
2011-10-06 23:15:27
Tags:
bec ang
Folders:

Description:
ang - pol
Show Answers: