Virus Families

The flashcards below were created by user mrsexybrownman on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hep A
  Picornaviridae
 2. Hep E
  Calciviridae
 3. Hep B
  • Hepadnaviridae
  • +envelope
  • gapped
 4. Hep C
  Flaviviridae
 5. HIV
  retroviridae
 6. Coxsackie
  Picornaviridae
 7. Rhinovirus
  Picornaviridae
 8. Enterovirus
  Picornaviridae
 9. Rotovirus
  Reoviridae
 10. HSV
  Herpesviridae
 11. CMV
  Herpesviridae
 12. EBV
  Herpesviridae
 13. VZV
  Herpesviridae
 14. HPV
  Papillomaviridae
 15. Picornaviridae (type)
  • +ssRNA
  • no envelope
 16. Calciviridae (type)
  • +ssRNA
  • no envelope
 17. Retroviridae (type)
  • +ssRNA
  • envelope
 18. Flaviviridae (type)
  • +ssRNA
  • envelope
 19. Orthomyxoviridae (type)
  • -ssRNA
  • =envelope!
 20. Paramyxoviridae (type)
  • -ssRNA
  • =envelope!
 21. Filoviridae (type)
  • -ssRNA
  • =envelope!
 22. Bunyviridae (type)
  • -ssRNA
  • =envelope!
 23. Rhabdovirus (type)
  • -ssRNA
  • =envelope!
 24. Hepatitis D (type)
  • -ssRNA
  • =envelope!
 25. Arenaviridae (type)
  • -ssRNA
  • =envelope!
 26. Reoviridae (type)
  • dsRNA
  • no envelope
 27. Herpesviridae (type)
  • dsDNA
  • envelope
 28. Parvoviridae (type)
  • ssDNA
  • envelope
 29. Adenoviridae (type)
  • dsDNA
  • no envelope
 30. Papilomaviridae (type)
  • dsDNA
  • no envelope
 31. Poxviridae (type)
  • dsDNA
  • envelope
Author:
mrsexybrownman
ID:
107169
Card Set:
Virus Families
Updated:
2011-10-08 03:17:36
Tags:
viruses virus family
Folders:

Description:
Very Basic. Given virus, name its family. Given family, name type of replication.
Show Answers: