BEC PI U4

The flashcards below were created by user onlyfix1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. backfire
  nie wypalić, przynieść odwrotny skutek
 2. cluttered
  zaśmiecony, zawierający wiele niepotrzebnych szczegółów
 3. exchange rate
  kurs wymiany walut
 4. handling charge
  opłata przeładunkowa (manipulacyjna)
 5. load
  ładować, skrót od download
 6. purchase
  kupować, zakupić
 7. time-consuming
  czasochłonny
 8. booked up
  zajęty (nie mający czasu na żadne dodatkowe spotkania)
 9. competitor
  konkurencja, przedstawiciel konkurencji
 10. gimmick
  chwyt (reklamowy)
 11. hard copy
  wydruk
 12. logo
  logo
 13. search engine
  wyszukiwarka
 14. up to date
  nowoczesny, aktualny
 15. broadband
  szerokopasmowy dostęp do internetu
 16. download
  pobierać, kopiować, ściągać, załadować (dane)
 17. graphic
  grafika, obraz na komputerze
 18. home page
  strona startowa
 19. online
  online, podłączony do sieci
 20. set up
  zorganizować (wydarzenie), założyć (firmę)
 21. update
  uaktualniać, aktualizować
Author:
onlyfix1
ID:
107230
Card Set:
BEC PI U4
Updated:
2011-10-08 09:01:24
Tags:
bec eng
Folders:

Description:
u4
Show Answers: