BEC UI U1

The flashcards below were created by user onlyfix1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. appraisal
  ocena
 2. computer literate
  biegły w obsłudze komputera
 3. degree
  stopień naukowy
 4. goal
  cel
 5. high flier
  młody ambitny, młoda ambitna, młody wilk
 6. learning goals: meet the learning goals
  sprostać potrzebom szkoleniowym
 7. on-the-job training
  zdobywanie kwalifikacji podczas pracy
 8. promising
  obiecujący
 9. salary
  pensja
 10. study leave
  urlop w celach naukowych
 11. workload
  obciążenie pracą
 12. bonus scheme
  (motywacyjny) system premii, system premiowy
 13. core
  podstawowy, najważniejszy
 14. firm
  firma
 15. graduate
  absolwent (studiów co najmniej pierwszego stopnia)
 16. in-house
  firmowy, wewnętrzny
 17. limited
  (spółka) z ograniczoną odpowiedzialnością
 18. peer
  osoba na równorzędnym stanowisku
 19. promote
  awansować (kogoś); promować (coś)
 20. skill
  umiejętność
 21. tailor-made
  dostosowany do potrzeb; szyty na miarę
 22. book-keeping
  księgowość
 23. dedicated
  dedykowany
 24. flying start
  świetny start
 25. hands-on
  praktyczny
 26. key
  kluczowy
 27. monitor
  monitorować, kontrolować, nadzorować
 28. permanent contract
  umowa na czas nieokreślony
 29. recruit
  nowy pracownik
 30. staff development
  rozwój pracowników
 31. track record
  osiągnięcia, życiorys zawodowy
Author
ID
107234
Card Set
BEC UI U1
Description
u1
Updated
Show Answers