BEC UI U2

The flashcards below were created by user onlyfix1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. audit
  prowadzić audyt, kontrolować
 2. candidate
  kandydat
 3. challenging
  ambitny, stawiający wysokie wymagania, stanowiący wyzwanie
 4. Chief Information Officer
  dyrektor ds. informatyki
 5. customer service
  obsługa klienta
 6. financial year
  rok finansowy
 7. fulfilling
  dający satysfakcję
 8. Human Resources Manager
  dyrektor personalny, dyrektor działu HR
 9. IT
  IT, technologie komputerowe i telekomunikacyjne
 10. management accounting
  księgowość zarządcza
 11. PA
  asystent, sekretarz
 12. Personal Assistant
  asystent, sekretarz
 13. recruitment
  rekrutacja
 14. Research and Development
  badania i rozwój
 15. selling point
  unikatowa cecha produktu: USP (unique selling point)
 16. target
  cel
 17. vision
  wizja
 18. accounting
  księgowość
 19. baby: your own baby
  oczko w głowie
 20. cashier
  kasjer
 21. checkout
  kasa
 22. CIO
  dyrektor ds. informatyki
 23. deadline
  termin wykonania pracy lub zadania
 24. fire
  wyrzucić, wylać z pracy
 25. graduation
  ukończenie studiów, uroczystość wręczenia dyplomów
 26. incentive event
  wyjazdy / szkolenia motywacyjne
 27. launch
  wprowadzić na rynek
 28. Managing Director
  dyrektor generalny
 29. part-time job
  praca na część etatu
 30. PRO
  dyrektor ds. Public Relations
 31. relief
  zmiennik
 32. role
  rola
 33. smooth-talking
  wygadany
 34. thrive on
  uwielbiać, żyć dla czegoś
 35. workwise
  związany z pracą; jeśli chodzi o pracę
 36. areas
  obszary działalności (działy firmy)
 37. board of directors
  zarząd
 38. CEO
  dyrektor generalny
 39. Chief Executive Officer
  dyrektor generalny / naczelny
 40. customer relations
  relacje z klientami
 41. Finance Manager
  kierownik / dyrektor finansowy
 42. forecast
  prognozować
 43. HRM
  dyrektor personalny, dyrektor działu HR
 44. interviewee
  kandydat w czasie rozmowy kwalifikacyjnej
 45. lifestyle
  styl życia
 46. Marketing Consultant
  konsultant ds marketingu
 47. performance
  wyniki, wykonywanie (obowiązków służbowych)
 48. R&D
  badania i rozwój
 49. reporting to me
  podlegający mi
 50. routine correspondence
  korespondencja rutynowa
 51. supervisor
  nadzorca, kierownik
 52. treasurer
  skarbnik
Author
ID
107235
Card Set
BEC UI U2
Description
U2
Updated
Show Answers