BEC UI U3

The flashcards below were created by user onlyfix1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. common sense
  zdrowy rozsądek
 2. found out
  zdemaskowany
 3. go about
  podejść do (robienia czegoś)
 4. job satisfaction
  satysfakcja z pracy
 5. perk
  dodatek (do pensji), dodatkowe świadczenie
 6. referee
  osoba udzielająca referencji
 7. scope
  możliwości
 8. consumer product
  towar konsumpcyjny
 9. full-on
  totalnie
 10. go straight in the bin
  iść prosto do kosza
 11. kiosk
  kiosk
 12. promotion
  awans
 13. reflect
  odzwierciedlać, pokazywać
 14. snail mail
  poczta tradycyjna
 15. academic background
  wykształcenie; kierunek studiów i stopień naukowy
 16. CV
  życiorys
 17. gig
  występ
 18. innovation
  innowacja
 19. online distribution
  dystrybucja przez internet
 20. receptive
  chłonny, otwarty (na coś)
 21. release
  wypuszczenie na rynek; wejście na ekrany
 22. words of wisdom
  mądre rady, dobre rady
Author:
onlyfix1
ID:
107236
Card Set:
BEC UI U3
Updated:
2011-10-08 09:23:04
Tags:
bec eng
Folders:

Description:
u3
Show Answers: