BEC UI U4

The flashcards below were created by user onlyfix1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. bring up details
  znaleźć na komputerze, wyświetlić coś
 2. great deal
  dużo, wiele
 3. put someone on hold
  zawiesić połączenie, poprosić kogoś, żeby czekał
 4. vacancy
  wakat
 5. critical
  krytyczny, bardzo ważny
 6. hang on
  zaczekać chwilę
 7. screen: get it up on the screen
  znaleźć na komputerze, wyświetlić coś (na monitorze)
 8. details: bring up your details
  znaleźć na komputerze informacje o kimś
 9. intended recipient
  osoba, z którą chcieliśmy się skontaktować
 10. update
  uaktualnić
Author
ID
107237
Card Set
BEC UI U4
Description
u4
Updated
Show Answers