Tagalog question

The flashcards below were created by user LKPG on FreezingBlue Flashcards.

 1. anong pangalan mo?
  ako si loloma.
 2. Ilang taon ka na?
  ako ay labing dalawangtaong gulang.
 3. saan ka nakatira?
  ako ay nakatira sa aiias.
 4. kumustaca?
  mabuti naman.
Author:
LKPG
ID:
109283
Card Set:
Tagalog question
Updated:
2011-10-16 12:15:57
Tags:
Google chrome
Folders:

Description:
editing cards.
Show Answers: