Tagalog question

Home > Preview

The flashcards below were created by user LKPG on FreezingBlue Flashcards.


 1. anong pangalan mo?
  ako si loloma.
 2. Ilang taon ka na?
  ako ay labing dalawangtaong gulang.
 3. saan ka nakatira?
  ako ay nakatira sa aiias.
 4. kumustaca?
  mabuti naman.

Card Set Information

Author:
LKPG
ID:
109283
Filename:
Tagalog question
Updated:
2011-10-16 12:15:57
Tags:
Google chrome
Folders:

Description:
editing cards.
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview