Tagalog question

The flashcards below were created by user LKPG on FreezingBlue Flashcards.

 1. anong pangalan mo?
  ako si loloma.
 2. Ilang taon ka na?
  ako ay labing dalawangtaong gulang.
 3. saan ka nakatira?
  ako ay nakatira sa aiias.
 4. kumustaca?
  mabuti naman.
Author
ID
109283
Card Set
Tagalog question
Description
editing cards.
Updated
Show Answers