PDF 15

The flashcards below were created by user Taelin on FreezingBlue Flashcards.

 1. Inis dom, a Phádraig, cén sort áit í San Francisco.
  Tell me, dear Patrick, what sort of place is San Francisco.
 2. Is áit deas í, bíonn an aimsir go brea agus tá go leor obair le fáil ann.
  Ir is a nice place, the weather is fine and there is plenty work found there.
 3. Sin a chuala mé. An áit mór í?
  I heard that. Is it a big place?
 4. Is docha go bhfuil sí mór go leor, ach níl sí an-mhór.
  It is probably plenty big, but it is not too big.
 5. An ea? An bhfuil Tom Bán i San Francisco?
  Is it? Is white Tom in San Francisco?
 6. Bhí sé ann nuair a tháinig mé ansin, ach tá sé i New York anois. Tá sé ag deanamh go maith ann fresin.
  He was there when I went there, but he is in New York now. He is doing good there too.
 7. An dtiocfaidh tú ar ais anseo?
  Will you come back there?
 8. Níl fhios agam. B’fhéidir, tar éis cuig nó sé bhlian, nuair atá go leor airgead agam.
  I don't know. Maybe, after 5 or 6 yeras, when I have lots of money.
 9. Agus chuala mé go bhfuil tú pósta ann agus go bhfuil mac agat.
  And I heard you are married there and you have a son.
 10. Chuala mé sin fresin. Tá an baile seo lán le scéalta.
  I heard that too. This town is full of stories.
 11. Cá raibh tú Tom, tá do chóta fliuch.
  Where were you Tom, your coat is wet.
 12. Bhí mé ag iascaireacht le Seán agus d’éirigh an aimsir go dona.
  I was fishing with Sean and the weather turned bad.
 13. Tabhair dom do chóta agus suí síos ag an tine.
  Give me your coat and sit down at the fire.
 14. Seo duit, tá tine maith agat, buíochas le Día.
  Here you are, you have a good fire, thanks be to God.
 15. An mbeidh cupán tae agat?
  Will you have a cup of tea?
 16. Beidh, más é do thoil. An bhfuil uisce beatha agat?
  I will, if it is your will. Do you have whiskey?
 17. Níl, ach tá poitín agam. Ar mhaith leat é sin?
  No, but I have poitín. Would you like that?
 18. Ba mhaith liom, tá an poitín go maith nuair atá duine fuar agus fliuch.
  I would like, the poitín is good when a person is cold and wet.
 19. Bhfuil aon scéal agat?
  Do you have a story?
 20. Chuala mé go bhfuil Pádraig agus an clann ag teacht abhaile?
  I heard Patrick and the family are coming home?
 21. Cé dúirt é sin?
  Where have you heard that?
 22. Bhí mé ag caint le Joe thíos ag an trá, bhí an scéal aige.
  I was talking with Joe down on the beach, he had the story.
 23. Níl fhios agam faoí Joe, bíonn scéal núa aige gach lá.
  I don't know about Joe, he has a new story every day.
 24. Seán was at the beach, working on the boat.
  Bhí Seán ag an trá, ag obair ar an mbád.
 25. Seán is at the beach, working on the boat.
  Tá Seán ag an trá, ag obair ar an mbád.
 26. Seán will be at the beach, working on the boat.
  Beidh Seán ag an trá, ag obair ar an mbád.
 27. Ming will go to Galway with Sinead tomorrow
  Imeoidh Ming go dhí Gaillimh le Sinéad amárach.
 28. Ming went to Galway with Sinead yesterday
  D'imigh Ming go dtí Gaillimh le Sinéad inné.
 29. Ming is in Galway with Sinead today.
  Tá Ming i Gaillimh le Sinéad inniú.
 30. Síle went to the beach on the bus.
  Chuaigh Sheila go dtí an trá ar an mbus.
 31. Síle will go to the beach on the bus tomorrow.
  Rachaidh Sheila go dtí an trá ar an mbus inniú.
 32. A black dog ran into Cáit’s house.
  Rith madra dubh isteach sa teach Cáit.
 33. Tom said a black dog will run into Cáit’s house tonight.
  Dúirt Tom go rithfidh isteach sa teach Cáit anocht.
 34. Mike has three boats now.
  Tá trí mbád ag Mike anios.
Author
ID
109717
Card Set
PDF 15
Description
Irish Conversations
Updated
Show Answers