Welsh 10

The flashcards below were created by user Kizmet on FreezingBlue Flashcards.

 1. Mae tylwythyn teg yn byw yn coed.
  Fairy folk live in the woods.
 2. Mae corrach yn byw yn yr ogof.
  A dwarf lives in the cave.
 3. Mae cawr yn byw yn y myndyddoedd.
  A giant lives in the ___
 4. Mae gwrch yn byw yn y llyfergell.
  A witch lives in a library.
 5. Does dim tylwythyn teg yn y mynydd, maen nhw'n byw yn y coed.
  There are no fairy folk _____, they live in the woods.
 6. Does dim gwrach yma, mae hi'n byw yn y llyfrgell.
  There is not a witch here, she lives in the library.
 7. Does dim cawr yna, mae e'n byw yng Nghor y Cewri.
  There is not a giant here, he lives at Stonehenge.
 8. Does dim corraches yma, mae hi'n byw dan yr HFAC.
  There is no dwarfess here, she lives under the HFAC.
 9. Oes tylwythyn teg yn y coed?
  Are there fairy folk in the woods?
 10. Oes corrach yn yr ogof?
  Is there a dwarf in the cave?
 11. Oes cawr yn y mynyddoedd?
  Is there a giant in ____?
 12. Oes gwrach yn y llyfrgell?
  Is there a witch in the library?
Author:
Kizmet
ID:
109973
Card Set:
Welsh 10
Updated:
2011-10-18 20:37:40
Tags:
welsh indefinite noun sentences
Folders:

Description:
Sentences in Welsh using indefinite nouns
Show Answers: