Danish_vocabulary_1.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Foretrækker
  prefer (frem for) instead of
 2. Forhold
  relationship
 3. Foreninger
  associations
 4. I forhold til
  compared to
 5. Ejer
  owns (aya)
 6. Udgifter
  expenses
 7. Er stigende
  increasing (stine)
 8. Forsætter
  continue
 9. Medlemmer
  members
 10. Samtidig
  while
 11. Beskyt
  protection
 12. nogensinde
  ever
 13. Beskidt
  dirty
 14. fuldstændig
  complete
 15. Tilfælde
  case
 16. målet
  the goal
 17. Forhindrer
  prevents
 18. indebærer
  implies
 19. Støtte
  support
 20. blandt andet
  among others
 21. Fornemmelse
  feeling
 22. few
 23. Årsag
  cause
 24. komme af sted med
  come away wit
 25. Skyldes
  due
 26. medmindre
  unless
 27. Dels
  partly
 28. del
  part
 29. til forskel fra
  unlike
 30. Får lov
  is allowed
 31. præstationer
  performance
 32. Uanset om
  wether
 33. tidsrøver
  time waste
 34. Melder
  report – informe
 35. sjældent
  rarely
 36. Deltag
  joing
 37. ifølge
  according
 38. På grund af
  due to
 39. heldigvis
  fortunately
 40. Naturplejen
  nature care
 41. alligevel
  anyways
 42. Forståelse af
  understanding of
 43. kommer i gang med
  get started
 44. Er vokser
  has grown
 45. er i gang med
  is currently
 46. Klager over
  complain
 47. dyrke
  cultivate
 48. Stadig
  still
 49. til at ændre
  to change
 50. Befolkningen
  population
 51. gælder
  applies
 52. Der lægger vægt
  puts weight
 53. afdelinger
  departments
 54. Bevidste
  consious – aware
 55. varer
  products
 56. Værdier
  values
 57. straffe
  punish
 58. Fællesskaber
  community
 59. ulighed
  inequality
 60. Overskud
  excess
 61. selvstændig
  independent
 62. Underskud
  deficit – perdida
 63. blibe nødt til
  have to
 64. Miljø
  environment
 65. skidt
  bad
 66. Forstad
  suburb
 67. ansvarlige
  responsible
 68. I det daglige
  daily – a diario
 69. angreb(et)
  attack
 70. Skræmmer
  scare
 71. selskab(et)
  company
 72. Arbejdskraft
  labor
 73. virkelig
  really
 74. Besværlig
  difficult – anoying – problematico
 75. virkeligheden
  reality
 76. Udvikling
  development
 77. behagelig
  pleasant
 78. Dræber
  matar
 79. ubehagelig
  unpleasant
 80. Kraftig
  strong
 81. vænner man sig til
  get used to
 82. Pludselig
  suddenly
 83. undgå
  avoid
 84. Som regel
  usually
 85. aflyst
  cancel
 86. Gik i stykker
  broke
 87. tilmeld
  subscribe
 88. Advare
  advertir
 89. overføre
  transfer
 90. Forberede
  prepared
 91. affald
  waste
 92. Står over for
  is facing
 93. skarldet
  garbage
 94. Udfordring
  challenge
 95. slukker
  turn off
 96. I modsat
  in the opposite – otherwise
 97. lukke
  close
 98. Påvirker
  affect
 99. på tværs af
  across
 100. på trods af
  despite
 101. beskrivelse
  description
 102. at øve
  practice
 103. rutinemæssigt
  routinely
 104. afhængig af
  depending
 105. antager
  assume
 106. afhænger
  depends
 107. imidlertid
  however
 108. forsvinder
  disappear
 109. tryghed
  security
 110. dog
  however
 111. offentlige
  public
 112. desuden
  also
 113. skelner
  distinguish
 114. med hensyn til
  with respect to
 115. pligt
  duty-obligation
 116. fælles
  common
 117. holdning
  attitude
 118. magt
  power
 119. kontingent
  quota
 120. at netop
  exactly – that precisely
 121. afspejler
  reflect
 122. efterhånden
  little by little – gradually
 123. voldsom
  violent
 124. forestille
  imagine
 125. forvente
  expect
 126. begreb(et)
  concept
 127. når at
  manage to
 128. adfærd
  behavior
 129. derimod
  contrast
 130. bidrage
  contribute
 131. til gengæld
  return
 132. der tages for givet
  that takes for granted
 133. kendskab til
  knowledge
 134. tilegner sig
  adquire
 135. sandsynlighed for
  likely
 136. knyttet til
  attached to
 137. sikkerhed for
  security
 138. træder frem
  emerges
 139. ærgerligt
  shame
 140. præges af
  characterized by
 141. underligt
  weird
 142. indlejret i
  embedded
 143. opnå
  achieve
 144. at koble af
  relax – sætte ting sammen
 145. undgå
  avoid
 146. nutidige
  contemporary
 147. sikre
  ensure
 148. erstattet af
  replaced
 149. derudover
  addition
 150. ydelser
  services
 151. lovligt
  legally
 152. rettigheder
  rights
 153. nødvendigt
  necessary
 154. således
  consequently – derfor-so
 155. oplysning
  information
 156. altså
  derfor
 157. vejledning
  guidance
 158. samtidig
  while – også
 159. råd
  advice
 160. fredeligt
  peacefully
 161. ægte
  true
 162. fredelig
  peaceful
 163. ligeledes
  also
 164. kræve
  require
 165. udseende
  appearance
 166. begavede
  gifted – talented
 167. holder
  keep
 168. vekselvirkning
  interaction
 169. ændrer
  change
 170. etableret
  established
 171. breder
  spreads
 172. kendsgerninger
  facts
 173. egentlig
  really
 174. at besidde
  to possess
 175. sandsynligvis
  probably
 176. røre
  touch
 177. almindelig
  ordinary genera
 178. at udfolde
  unfold – desembolver
 179. overordnet
  overall
 180. danne
  form
 181. yderligere
  more
 182. pådutte
  chantar
 183. kræfter
  forces
 184. åndelig
  spiritual – sabio
 185. afviser
  rejects
 186. klog
  wise
 187. uddyber
  elaborates
 188. såvel som
  as well as
 189. forenkler
  simplifies
 190. at hæmme
  inhibiting
 191. nægter
  refuses
 192. erkender
  recognize
 193. omfattende
  comprehensive
Author
ID
111407
Card Set
Danish_vocabulary_1.txt
Description
A list of Danish with English translation
Updated
Show Answers