su

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tale
  - a story, especially one which might be invented or difficult to believe
  - She told me/invented/concocted a tale about missing the bus to explain her lateness
  • N
  • - chuyện, chuyện kể, chuyện tưởng tượng
  • - chuyện tào lao, chuyện bịa đặt, chuyện nói xấu
 2. Ancient
  - of or from a long time ago, having lasted for a very long time:
  - ancient civilizations/rights/laws
  - ancient monuments/ruins/woodlands
  • adj
  • - xưa, cổ
  • ancient monoment
 3. God (SPIRIT)
  a spirit or being believed to control some part of the universe or life and often worshipped for doing so, or a representation of this spirit or being:
  the ancient Greek gods and goddesses
  • N
  • - thần, chúa trời, thượng đế
  • - pray to god
 4. Harvest
  - the time of year when crops are cut and collected from the fields, or the activity of cutting and collecting them, or the crops which are cut and collected:
  - The grain/potato/grape harvest
  - We had a good harvest this year.
  • N
  • - việc gặt lúa, việc thu hoạch, việc gặt
  • - thu hoạch, vụ gặt
  • - kết quả, thu hoạch
  • NDT
  • - gặt hái, thu hoạch
  • - thu vén, dành dụm
 5. Plant
  • N
  • - thực vật, sự mọc
  • - dáng đứng, thế đứng
  • - máy móc, thiết bị
  • - nhà máy, xí nghiệp
  • Ndt
  • - gieo, trồng
  • - cắm, đặt xuống
 6. Grown - grew (increase)
  - Children grow so quickly.
  - This plant grows best in the shade.
  - She's grown three centimetres this year.
  - Football's popularity continues to grow
  • nội đt
  • - gia tăng về cỡ và lượng, trở lên to lớn hơn
  • - phát triển, trở thành
  • ngoại dt
  • - làm hoặc cho phép cái gì phát triển
 7. Flourish (SUCCEED)
  to grow or develop successfully:
  - My tomatoes are flourishing this summer - it must be the warm weather.
  • N
  • - nét cong bay bướm
  • - hồi kèn đoạn nhạc đệm
  • nội dt
  • - hưng thịnh, thịnh vượng, phát đạt
  • - phát triển khoẻ mạnh, mọc sum sê
  • - rất năng động và có ảnh hưởng
 8. Ripen
  - The summer sunshine ripened the melons
  • nộidt
  • - chín, chín muồi, trở lên đứng đắn
 9. Through
  • giới từ
  • - qua xuyên qua, suốt
  • - đến cùng, hết, từ đầu tới cuối
  • phó từ
  • - từ bên này sang bên kia của cái gì
  • - qua, xuyên qua, suốt, từ đầu tới cuối
 10. Corn (food)

  • N
  • - hạt ngũ cốc, cây ngũ cốc, ngô bắp, rượu ngô
  • - muối bằng muối hột, muối
 11. Husk
  - the dry outer covering of some seeds
  • N
  • - vỏ khô, vỏ ,trấu
  • - lá bao
  • - vỏ ngoài vô giá trị
 12. Swell (INCREASE)
  -
  to become larger and rounder than usual; to (cause to) increase in size or amount:
  - Twenty-five employees have joined the union in this month alone, swelling its ranks (= increasing its size) to 110.
  • Adj
  • - hạng nhất, đặc sắc, cừ trội
  • - diện, bảnh bao, hợp thời trang
  • - rất tốt
  • N
  • - chỗ lồi ra, chỗ phình ra, chỗ cao nên, chỗ gồ nên, chỗ sưng lên
  • - người ăn mặc sang trọng người ăn mặc bảnh bao
  • - kẻ tai to mặt lớn, ông lớn, bà lớn
 13. Orchard
  - an area of land where fruit trees (but not orange trees or other citrus trees) are grown:
  - an apple/cherry orchard
  • N
  • - vườn cây ăn quả
 14. Vineyard
  a piece of land on which vines (= plants which produce grapes) are grown
  • N
  • - vườn nho
 15. Peach (FRUIT)
  - a round fruit with juicy sweet yellow flesh, slightly furry red and yellow skin and a large seed in its centre:
  - Would you like peaches and cream for dessert?
  • N
  • - quả đào
  • ndt
  • -làm chỉ điểm, báo, thông tin, mách lẻo
 16. Pear
  a sweet juicy fruit with a green skin which has a round base and is slightly pointed towards the stem
  • N
  • - quả lê, cây lê
 17. Sweet
  - (especially of food or drink) having a taste similar to that of sugar; not bitter or salty:
  - The pineapple was sweet and juicy.Do you want your pancakes sweet or savoury?
  • Adj
  • - ngọt, có vị như đường, có vị như mật ong
  • - ngọt, có vị mặn
  • - có mùi thơm
  • - dịu dàng, êm ái du dương
  • - tươi thuần khiết, lành mạnh
  • - tử tế, dễ dãi, dễ thương, đáng yêu
Author:
Anonymous
ID:
111957
Card Set:
su
Updated:
2011-10-25 03:42:25
Tags:
dotuansu
Folders:

Description:
the story of persephone
Show Answers: