dotuansu

The flashcards below were created by user dotuansu on FreezingBlue Flashcards.

 1. Warn
  -
  to make someone aware of a possible danger or problem, especially one in the future:
  • ndt
  • - cảnh báo, đề phòng
  • - khuyên dăn, căn dặn
  • to warn somebody of a danger
 2. Mountainside
  - Can you see those goats high up on the mountainside?
  • N
  • - cạnh dốc của một ngọn núi
  • - sườn núi
 3. Stray
  - to travel along a route that was not originally intended, or to move beyond a limited area:
  - A herd of cattle had strayed into the road.
  • adj
  • - lạc, mất
  • - rải rác, lác đác, tản mạn, lơ thơ
  • N
  • - gia súc bị lạc, trẻ bị lạc, người bị lạc
  • nội động từ
  • - đi khỏi nhóm của mình
  • - lang thang
  • - bị lạc
  • - lạc đề
 4. Valley
  an area of low land between hills or mountains, often with a river running through it:
  • N
  • - thung lũng, rãnh, máng
  • - châu thổ, lưu vực
  • - khe, mái
 5. Scramble (MOVE QUICKLY)
  - to move or climb quickly but with difficulty, often using your hands to help you:
  - She scrambled up the steep hillside and over the rocks.
  • N
  • - sự bò, sự trườn
  • - cuộc thi mô tô
  • - sự tranh cướp, sự tranh dành
  • V
  • - bò, toài , trườn
  • - trộn với nhau cho rối nên
 6. Meadow
  - a field with grass and often wild flowers in it:
  - There was a path through the meadow to the village.
  • N
  • - đồng cỏ
  • - bãi cỏ
 7. Garland
  - a circle made of flowers and leaves worn around the neck or head as a decoration:
  - a garland of white roses.
  • N
  • - vòng hoa,
  • NDT
  • - trang trí vòng hoa
  • - đeo vòng hoa cho ai
 8. chain (rings)
  - Mary was wearing a beautiful silver chain around her neck.
  • N
  • - dây, xích
  • - dẫy, chuỗi, loạt
  • - thước dây, dây truyền,
  • - xiềng, xích
 9. Shimmer
  - She could see her reflection in the water, shimmering in the moonlight
  • N
  • - ánh sáng mờ mờ, ánh sáng lung linh
 10. Split (DIVIDE)
  -
  The teacher split the children (up) into three groups.
  • adj
  • - nứt, lẻ, chia ra, tách ra
  • ndt
  • - bửa, tách, chia ra từng phần
  • - chia rẽ, gây bè phái
  • - làm vỡ tách
  • nội động từ
  • - nứt, vỡ, lẻ
  • - chia ra, không thống nhất, không nhất trí
 11. Roar
  - to make a long, loud, deep sound:
  - We could hear the lions roaring at the other end of the zoo.
  • N
  • - tiếng gầm, tiếng rống
  • adj
  • - gầm, rống lên
 12. Gallop
  - We galloped through the woods
  • N
  • - tiếng gầm, tiếng rống
  • - gầm, rống
 13. Gleam
  - to produce or reflect a small, bright light:
  - He polished the table until it gleamed.
  • N
  • - tia sáng yếu ớt, lập loè
  • - chút tia
  • ndt
  • - chiếu ra một tia sáng yếu ớt, phát ra một tia sáng lập loè
 14. Chariot
  -
  a two-wheeled vehicle that was used in ancient times for racing and fighting and was pulled by a horse.
  • n
  • - xe ngựa (dùng để đánh trận hay chạy đua)
 15. Lean
  - She leaned forward and whispered something in my ear.
  • N
  • - độ nghiêng, độ dốc, chỗ nạc
  • - gầy còm, nạc không dính mỡ
  • - đói kém, mất mùa
  • - không bổ, gầy, không có lợi lộc gì
  • ngoại động từ: lean, leant
  • -dựa tựa chống
  • nội động từ:
  • - khiêng đi
  • - cúi, ngả người
 16. Sweep - Swept - Swept
  -
  to clean especially a floor by using a brush to collect the dirt into one place from which it can be removed:
  - sweep the floor.
  • N
  • - quyét
  • - sự đào, sự lướt, sự quyét
  • - đoạn cong, đường cong
  • - sự ra soát, tầm, khả năng
 17. Rein
  - You pull on both reins to stop or slow a horse, but only the left rein to turn left
  • N
  • - dây cương
 18. Crash (ACCIDENT)
  - The plane crashed into a mountainside.
  - Her brother borrowed her motorbike and crashed it.
  • N
  • - vải thô
  • - tiếng rơi vỡ loảng xoảng, đâm sầm xuống, đâm sầm vào
  • - sự phá sản, sự sụp đổ
 19. Gap (HOLE)
  -
  She has a small gap between her front teeth.
  • N
  • - lỗ hổng, kẽ hở,
  • - khoảng trống đứt quãng
  • - sự thiếu hụt cần được bù đắp
 20. Trace
  - The police are trying to trace the mother of a newborn baby found abandoned outside a hospital.
  • N
  • - dấu vết, dấu tích, dấu hiệu
  • - một chút, một ít, số lượng rất nhỏ
  • ndt
  • - theo, lần ra, phát hiện tìm thấy
  • - mô tả sự phát triển của cái gì
  • - vạch kẻ, vạch ra
 21. Hunt (CHASE)
  -
  to chase and try to catch and kill an animal or bird for food, sport or profit:
  - Some animals hunt at night.
  • N
  • - cuộc đi săn
  • - cuộc lùng sục, cuộc tìm kiếm
  • - đoàn người đi săn, khu vực săn bắn
  • - săn bắn, lùng, tìm kiếm
  • nội dt
  • - săn bắn
  • ndt
  • - săn đuổi
 22. Fad
  - a style, activity or interest which is very popular for a short period of time:the latest health fad
  • N
  • -sự thích thú kỳ cục, sự thích thú dở hơi
  • - mốt nhất thời
 23. Dread
  - to feel extremely anxious or frightened about something that is going to happen or that might happen
  • N
  • - kinh sợ, kinh hãi, khiếp vía, khiếp đảm
  • V
  • - kinh sợ, kinh hãi, khiếp sợ
  • - nghĩ tới mà sợ
 24. Indeed (CERTAINLY)
  -
  We live in strange times indeed.
  • phó từ
  • - thực vậy, quả thực, thực là
 25. Snatch (TAKE QUICKLY)
  • N
  • - vồ, túm, chột, giật lấy
  • - phần ngắn, đoạn trích
  • - sự bắt cóc
  • - lắm lấy, tranh thủ
 26. Hades
  - a place under the earth
  • N
  • - âm ty, âm phủ
  • - diêm vương
 27. Cave - cavern
  - a large hole in the side of a hill, cliff or mountain, or one that is underground
  • N
  • - hang động
  • - sào huyệt
  • - sự chia rẽ, sự phân biệt, nhóm ly khai
  • - hố tro, máng tro, hộp tro
 28. Lunge
  - to move forward suddenly and with force, especially in order to attack someone:
  - He suddenly lunged at her with a broken bottle.
  • N
  • - đường kiếm tấn công bất thình lình
  • - sự lao tới, sự nhào tới
  • ndt
  • - tấn công bất thình lình bằng mũi kiếm
  • - hích vai, xo vai
  • - đâm thọc mạnh,
  • - đá hất
 29. Refuse (SAY NO)
  -
  to say that you will not do or accept something:
  - He asked me to give him another loan, but I refused.
  • ngoại động từ
  • - từ chối, khước từ, cự tuyệt
  • - chùn lại
  • N
  • - đồ thừa, đồ thải, không có giá trị, vất đi, phế thải
 30. Pine
  - He's still pining for his ex-girlfriend
  • N
  • - gỗ thông
  • nội động từ
  • - mòn mỏi, khao khát
  • - tiều tuỵ héo hon, rất bất hạnh
  • - mong mỏi tha thiết, mong chờ
  • - đau ốm, gầy mòn
Author
ID
112046
Card Set
dotuansu
Description
the story of persephone 2
Updated
Show Answers