Eiwittten (verwerkingsopdracht)

The flashcards below were created by user zotbolleke on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is de functie van eiwitten in ons lichaam:
  • Ze zorgen voor de structuur van bepaalde weefsels (haar huid, spieren, nagels,…)
  • Ze spelen een rol in een aantal levensprocessen, voornamelijk als enzymen, hormonen (insuline), transportstoffen (hemoglobine), beschermers tegen infecties (antilichamen),…
 2. Wat is de chemische bouw van een aminozuur:
  Image Upload 1
 3. Hoeveel aminozuren komen er voor in een organisme, waarin ligt het verschil?
  • In de eiwitten van de levende organismen komen slechts een twintigtal verschillende aminozuren voor.
  • Deze aminozurenverschillen door de R-groep. Dit is de rest van het aminozuur dat aan het centrale C-atoom gebonden is. Deze R-groep kan zeer eenvoudig een H-atoom zijn, maar kan ook een uitgebreide groep zijn.
 4. Geef synthese reactie van eiwit:
  Hoe noemen we zo'n reactie?
  Hoe noemen we de gevormde binding?
  • Image Upload 2
  • Condensatiereactie
  • Peptidebinding
 5. Wat is een essentieel aminozuur?
  Een aminozuur dat ons lichaam niet kan maken, deze moeten deze via voedsel opnemen.
 6. Wat bedoeld men met 'het aminozuur limiteer de eiwitsynthese'?
  Bij de eiwitscynthese worden zowel essentiële als niet essentiële aminozuren gebruikt. Maar als er in samenstelling van de eiwitketen een aminozuur nodig is, dat niet in de “aminozuur-voorraad” aanwezig is, dan komt de eiwitsynthese tot stilstand. Wanneer het om een niet-essentiëel aminozuur gaat, is het lichaam nog in staat dit aminozuur aan te maken en de eiwitsynthese op die manier verder te laten lopen. Gaat het echter om een essentieel aminozuur, dan moet dit samen met het eten opgenomen kunnen worden. Gebeurt dit niet, dan “limiteert” dit aminozuur de eiwitsynthese.
 7. In welke 2groepen kunnen eiwitten worden onderverdeeld?
  Vergelijk deze + geef voorbeeld:
  • Fibrillaire eiwitten: onoplosbaar in water, stabiel (bij temperatuur en pH) veranderingen zorgen voor de bouw en structuur (bv. collageen, keratine, myosine, fibrinogeen)
  • Globulaire eiwitten: oplosbaar in water, gevoeliger voor verandering in temperatuur en pH, regelende functie (bv. enzymen, hormonen, antilichamen)
 8. Welke 4 verschillende niveaus (chemische bouw) heb je?
  • Primaire structuur; aaneenkoppeling AZ
  • Secundaire structuur; spiraalvormig of vouwbladstructuur door waterstofbruggen
  • Tertiaire structuur; door intermoleculaire krachten
  • Quaternaire structuur; complex van subeenheden
Author
ID
112058
Card Set
Eiwittten (verwerkingsopdracht)
Description
verwerkingsopdracht
Updated
Show Answers