na meáin chumarsáide

The flashcards below were created by user murphyainec on FreezingBlue Flashcards.

 1. like nearly everything and everyone in the world today, there is goodness and badness in the media
  cosúil le beagnach gach rud agus gach duine sa domhan inniu, baineann maitheas agus donas leis na meáin chumarsáide
 2. what we mean by media is newspapers, radios, tvs, films, and indeed, computers
  Is éard atá i gceist leis na meáin chumarsáide ná nuachtáin, raidió, teilifís, scannáin, agus ar ndóigh, ríomhairí.
 3. i dont think there's anyone in the world today, especially in the west, that isnt influenced by the media
  Ní dóigh liom go bhfuil duine ar domhan inniu, go háirithe san iarthar, nach bhfuil tionchar ag na meáin air/uirthi.
 4. there are few house without tvs now and lots of houses have three or four tv boxes, often in the bedroom
  is beag teach gan teilifís anois agus i go leor tithe inniu bíonn trí nó ceithre bhosca teilifís ann, go minic le fáil i seomraí leapacha.
 5. no matter where you are you can see or hear the aspect of media
  is cuma cá bhféachann tú gné éigin de na meáin le feiceáil nó le cloisteáil
 6. it has an important role
  tá ról tábhachtach acu
 7. indeed there is goodness in the media
  ar ndóigh baineann maitheas leis na meáin
 8. every teenager has a phone
  tá fón póca ag gach déagóir inniu
 9. thanks to..
  a bhuí le..
 10. life of a language is to speak it
  beatha teanga í a labhairt
 11. TG4 is a wonderful facility for irish speakers and learning the language around the country and even around the world
  is iontach an áis í TG4 do Ghaeilgeoirí agus d'fhoghlaimeoirí na teanga timpeall na tíre and fiú timpeall an domhain
Author
ID
112085
Card Set
na meáin chumarsáide
Description
essays
Updated
Show Answers