PDF 17

The flashcards below were created by user Taelin on FreezingBlue Flashcards.

 1. Beidh mé anseo Dé Domhnaigh
  I will be here Sunday.
 2. Beidh mé anseo ar an Domhnach
  I will be here on Sunday
 3. Bíonn sé ann ar an Luan igconaí
  He is always there on Monday.
 4. Chuaigh sé abhaile Dé hAoine
  He went home Friday
 5. Tiocfaidh sé ar ais ar an Satharn
  He will come back on Saturday.
 6. Bhí Ming anseo an tseachtain seo caite
  Ming was here last week.
 7. Bhí Seán ag obair liom an mhí seo caite
  Sean was working with me last month
 8. Tá an t-airgead caite.
  The money is spent.
 9. Tá an t-earrach ann anois.
  The spring is there now.
 10. Beidh an fomhar ann go luath.
  The autumn will be there soon.
 11. Tá an samhradh go maith i mbliana
  The summer is good this year.
 12. Níl an geimhreadh caite fós, tá an aimsir fuar i gconaí.
  The winter is not spent yet, the weather is always cold.
 13. Tiocfaidh Tom abhaile an samhradh seo chughainn.
  Tom will come home next summer.
 14. Bíonn a lán daoine anseo sa samhradh.
  A lot of people are here in the summer.
 15. Ní bhíonn aon duine anseo sa geimhreadh
  No one is here in the winter.
 16. Is everything on the table now?
  An bhfuil gach rud ar an mbord anois?
 17. Who’s in the carr?
  Cé bhfuil sa carr?
 18. Did you arrive (come) on the bus?
  Ar thainig tú ar an mbus?
 19. Is there anyone in Teach Cáit?
  An bhfuil aon duine i dteach Cáit?
 20. The teacher is at the school.
  Tá an múinteoir ag an scoil.
 21. There’s nobody at the door.
  Níl aon duine ag an doras.
 22. There is a big crowd at the beach today.
  Tá slúa mór ag an trá inniu.
 23. There was nobody on the bus today
  Ní raibh aon duine ar an mbus inniu.
 24. Seán is not inside, he’s fishing today.
  Ní Seán istigh, tá sé ag iascaireacht inniu.
 25. Is Síle working again? She was sick yesterday.
  An bhfuil Síle ag obair arís? Bhí sí tinn inné.
 26. Nobody is listening.
  Níl aon duine ag éisteacht.
 27. Are they talking?
  An bhfuil siad ag caint?
 28. Is that a good boat?
  An bhfuil bád maith é sin?
 29. He was here a few minutes ago.
  Bhí sé anseo cupla noimead ó shin.
 30. He went out an hour ago.
  Chuaigh sé amach uair ó shin.
 31. Didn’t they run to the beach?
  Nár rith siad go dtí an trá?
 32. Did the cat jump into the box?
  Ar léam an cat isteach sa bhosca?
 33. Ming made tea at five o’ clock
  Rinne Ming tae ar a cúig a chlog.
 34. Seán got a letter today.
  Fuair Seán litir inniu.
 35. I didn’t give Joe any money.
  Nár thug mé aon airgead do Joe.
 36. Cait had a good week.
  Tá seachtain mhaith ag Cáit.
 37. The house is nice but the door is bad
  Tá an teach go deas ach tá an doras go dona.
 38. An raibh tú ag rith ar an mbóthar?
  Were you running on the road?
 39. Bhí siad ag ól tae nuair a tháinig Pádraig isteach.
  There were drinking tea when Patrick came inside.
 40. Nach raibh na ceolteoirí ann anocht?
  Were the musicians not there tonight?
 41. Ní raibh mathair Cháit i mbus riamh.
  Cáit's mother was not ever in a bus.
 42. An bhfuil Síle go maith arís?
  Is Síle good again?
 43. Cá raibh tú? Bhí mé ag fanacht leat.
  Where were you? I was waiting for you.
 44. Tá a lán daoine anseo.
  A lot of people are here.
 45. An cupán glan é sin?
  Is that a clean cup?
 46. An lá maith é?
  Is it a good day?
 47. Níor tháinig sé ar scoil inné.
  He did not come to school today.
 48. Níor imigh Seán ag iascaireacht inniu.
  Seán did not go fishing today.
 49. D’imigh sé ar an mbus ar a deich a chlog.
  He left on the bus at ten o'clock.
 50. D’ith sé an lón i dTeach Cháit
  He ate lunch in Cáit's pub.
 51. Sinead: Fuair Ming cóta nua inné.
  Sinead: Ming got a new coat yesterday.
 52. Cáit: Cé mhéad a thug sé air?
  Cáit: How much did he give for it?
 53. S: Deich Euro.
  S: Ten Euro.
 54. C: An ea? Bhí sé saor go leor mar sin.
  C: Is it? It was pleanty cheap, so.
 55. S: Bhí sé saor agus tá sé go deas air.
  It was cheap and it is nice on him.
 56. C: Cén dath atá air?
  C: What color is on it?
 57. S: Dath donn.
  S: Color brown.
 58. Seán: Ní fheicim Cáit anseo. Cá bhfuil sí?
  Seán: I do not see Cáit here. Where is she?
 59. Ming: Chuaigh sí amach cúpla noiméad ó shin. Tá sí ag siúl go dtí an trá.
  Ming: She went out a few minutes ago. She is walking to the beach.
 60. Seán: Ceart go leor mar sin, beidh mé ar ais ar ball.
  Seán: Right enough so, I will be back later.
 61. M: Tá fhios agat go mbeidh ceol anseo anocht?
  M: You know music will be here tonight?
 62. S: Cé mbeidh ag casadh?
  S: Who will be singing?
 63. M: Martin Hayes agus Dennis Cahill.
  M: Martin Hayes and Dennis Cahill.
 64. S: A Dhia! Is ceoltoirí iontach na daoine sin.
  S: Dear God! Wonderful musicians are those people.
Author:
Taelin
ID:
112878
Card Set:
PDF 17
Updated:
2011-10-28 20:01:34
Tags:
Irish Conversation
Folders:

Description:
Irish
Show Answers: