Svenska_01

The flashcards below were created by user arteum on FreezingBlue Flashcards.

 1. en avgrund
  an abyss
 2. att bära sig åt
  to behave

  (Hur fan kan man bära sig så dumt åt?)
 3. blyg
  shy, timid
 4. upphetsad
  excited, worked up
 5. till och med
  even

  (Du Kanske till och med kan förstå"att...)
 6. att rispa
  to scratch, cut

  (...hur det rispade till på kinden)
 7. omtöcknade
  besotted, dazed

  (... i hans omtöcknade medvetande)
 8. att återuppta
  to continue
 9. att förtjäna
  to deserve
 10. noggrann
  accurate, particular
 11. en örfil
  a box, slap
 12. en omröstning
  a poll, a vote
 13. ett bevis
  a proof
 14. ett lår
  a thigh

  (på hennes lår)
 15. ett beteende
  a behaviour
Author:
arteum
ID:
113050
Card Set:
Svenska_01
Updated:
2011-10-30 00:35:00
Tags:
Svenska Swedish
Folders:

Description:
Swedish word list No 1
Show Answers: