Ahead of The Game?

The flashcards below were created by user nikolas73 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gifted
  Χαρισματικός
 2. Prodigy
  Παιδί θαύμα
 3. Withdraw
  Αποσύρομαι
 4. Cite
  Παραθέτω, αναφέρω
 5. Wrist
  Καρπός
 6. Over burnt
  Υπερκόπωση, εξάντληση
 7. Downward
  Καθοδικός
 8. Zealously
  Με ζήλο
 9. Prestige
  Περίβλεπτος, με κύρος
 10. Invariably
  Συνεχώς, μονίμως
 11. contestant
  Διαγωνιζόμενος
 12. Devote
  Αφιερώνω, αφοσιώνομαι
 13. World class
  Παγκόσμιας κλάσης
 14. Status
  Κατάσταση, θέση
 15. Endorsement
  Προώθηση προϊόντος από διάσημο πρόσωπο
 16. In jeopardy
  Σε κίνδυνο
 17. Scar
  Ουλή, ψυχικό τραύμα
 18. The blames lies with
  Η ευθύνη ανήκει σε κάποιον
 19. Side line / on the side line
  Οριακές γραμμές γηπέδου, στο περιθώριο
 20. Court
  Γήπεδο μπάσκετ, τένις
 21. Pitch
  Γήπεδο ποδοσφαίρου, μέθοδος προσέλκυσης πελατών
 22. Urge
  Παροτρύνω
 23. Recurrent
  Επαλαμβανόμενος
 24. Wide spread
  Ευρέος διαδεδομένος
 25. Concern
  Ανησυχία
 26. Governing body
  Διοικητικό σόμα
 27. Association
  Σύλλογος
 28. Correlation
  Συσχετισμός
 29. Primary
  Κύριος, πρώτιστος
 30. Short lived
  Μικρής διάρκειας
 31. Consequently
  Συνεπώς
 32. Regulate
  Ρυθμίζω
 33. Access
  Πρόσβαση
 34. Genetic
  Γενετικός
 35. Equip
  Εξοπλίζω
 36. Deal with
  Αντιμετωπίζω
 37. High profile
  Που προβάλετε πολύ
 38. Over used
  Υπερβολική χρήση, κατάχρηση
 39. Acute
  Έντονος, σφοδρός
 40. Aspect
  Πλευρά
 41. Drop out /drop out rate
  • Κάποιος που εγκαταλείπει σπουδές ή δραστηριότητες
  • Tremendous
  • Τρομερός, τεράστιος
 42. Require
  Απαιτώ, χρειάζομαι
 43. Acquire
  Αποκτώ
 44. Cocoon
  Ασφάλεια, προστασία, κουκούλι
 45. Reckon
  Αποδεικνύομαι, αποκαλύπτομαι
 46. Value
  Λογαριάζω, εκτιμώ
 47. Misguided
  Παραπλανημένος
 48. Elite
  Επίλεκτος, εκλεκτός
 49. Trivial
  Ασήμαντος, μηδαμινός
 50. Perception
  Αντίληψη
 51. Factor
  Παράγοντας
 52. Aside from
  Εκτός από
 53. Short cut
  Σύντομο δρόμος, τρόπος
 54. Rehabilitation
  Αποκατάσταση υγείας
 55. Uncommon
  Ασυνήθιστος
 56. In the light of
  Λόγο εμφάνισης νέων στοιχείων
 57. Reignite
  Αναζωπυρώνω
 58. Controversy
  Διαμάχη
 59. Hype
  Δημοσιότητα, προβολή
 60. Grind to halt
  Σταματώ σιγά σιγά
 61. Prematurely
  Πρόωρα
 62. Inherited
  Κληρονομικός
 63. intense
  Έντονος, που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια
 64. Disrupt
  Διαταράσσω την λειτουργία
 65. Fibre
  Ίνα
 66. Replace
  Αντικαθιστώ
 67. Readily
  Εύκολα
 68. Tissue
  Ιστός
 69. Realm
  Τομέας, σφαίρα
 70. Notorious
  Κακόθυμος, διαβόητος
 71. Drive
  Αναγκάζω, εξωθώ, απομακρύνω
 72. Ranking
  Κατατάσσω
 73. Tournament
  Αθλητικοί αγώνες, τουρνουά
 74. Sponsorship
  Χορηγός
 75. Screening
  Εξέταση με σκοπό την επιλογή
 76. Profile
  Σύνολο χαρακτηριστικών προφίλ
 77. Pen
  Μαντρί
 78. Ring
  Παλαίστρα
 79. Along side
  Παραπλεύρως
 80. Stampeding
  Που τρέπεται σε άτακτη φυγή
 81. Participation
  Συμμετοχή
 82. Commitment
  Σημαντικός (σε μέγεθος)
 83. Fatality
  Θανάσιμος τραυματισμός
 84. Frantic
  Τρελαμένος από την αγωνία
 85. Charge
  Χρεώνω, επιτίθεμαι
 86. Activist
  • Ακτιβιστής
  • Demonstration
  • Διαδήλωση
 87. Campaign
  Καμπάνια
 88. Humanity
  Φιλεύσπλαχνος
 89. Adverse
  Δυσμενής, αντίξοες
 90. Insufficient
  Ανεπαρκής
 91. Alley
  Σοκάκι, / διάδρομος κτιρίου bowling
 92. Course
  Γήπεδο τένις, γκολφ
 93. Ice rink
  Παγοδρόμιο
 94. Track
  Στίβος
 95. Barrier
  Μπαριέρες
 96. Maintain
  Συντηρώ
 97. Be ahead of the game
  Προπορεύομαι
 98. Give away the game
  Προδίδω
 99. Course
  Δικαστήριο/ βασιλική αυλή
 100. Chief witness
  Κύριος μάρτυρας
 101. Harassment
  Παρενόχληση
 102. Drive
  Οδηγώ, εξωθώ, απομακρύνω, εξαναγκάζω
 103. Short of
  Έχω έλλειψη
 104. Make short work of
  Αντιμετωπίζω αποτελεσματικά
 105. Deal
  Μοιράζω κάρτες
 106. Deal in
  Εμπορεύομαι
 107. Keeping track
  Καταγράφω, ενημερώνω
 108. Off the beaten road
  Ήσυχος και απόμερος προορισμός
 109. Fair play
  Δίκαιο παιχνίδι
 110. All is fair in love and war
  Όλα επιτρέπονται στον έρωτα και στον πόλεμο
 111. Beside the point
  Είναι άσχετο
 112. Make a point of
  Έχω κάτι σαν αρχή
 113. Steer clear off
  Αποφεύγω
 114. Out of my depth
  Πέρα από τις δυνατότητες μου
 115. Track record
  Ιστορικό
 116. Plain sailing
  Πανεύκολο, παιχνιδάκι
 117. rest on my laurels
  Επαναπαύομαι, δεν προσπαθώ για κάτι παραπάνω
 118. Slim
  Αδύνατος
 119. Give my best shot
  Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό
 120. Field
  Τομέας (γνωστικός, επιστημονικός)
 121. Due to
  • Αναμένεται να
  • On the verge of
  • Είμαι στα πρόθυρα
 122. Be about to
  Είμαι έτοιμος να
 123. Financial ruin
  Οικονομική καταστροφή
 124. Pancake
  Τηγανίτα
 125. Bathtub
  Μπανιέρα
 126. Mud
  Λάσπη
 127. Proceed
  Έσοδα
 128. Hesitant
  Διστακτικός
 129. Disinterested
  Αδιάφορος
 130. Sacrifice
  Θυσία / κάνω θυσίες
 131. Set target
  Θέτω στόχους
 132. Get round
  Τα βγάζω πέρα τα ξεπερνώ
 133. Meditation
  Διαλογισμός
 134. Relief
  Ανακουφίζω
 135. Alertness
  Επαγρύπνηση
 136. Chariot
  Άρμα
 137. Procession
  Παράταξη, πομπή
 138. Float
  Άρμα αποκριάτικο
 139. Penalty
  Πρόστιμο
 140. Grueling
  Κοπιαστικός, επίπονος
 141. Winding
  Ελικοειδής
 142. High light
  Το αποκορύφωμα
 143. Exertion
  Έντονη προσπάθεια
 144. Charity
  Φιλανθρωπία
 145. Misconception
  Παρανόηση
 146. Interfere
  Παρεμποδίζω, παρεμβαίνω
 147. Overwhelm
  Κυριεύω, κατακλύζω
 148. clarification
  Διευκρίνιση
 149. Mutual
  Αμοιβαίος
 150. Conduct
  Διεξάγω
 151. Survey
  Έρευνα
 152. Inaccuracy
  Ανακρίβεια
 153. Coordinate
  Συντονιστής
 154. Imply
  Υπονοώ
 155. Inadequate
  Ανεπαρκής
 156. Accommodate
  Διευκολύνω, εξυπηρετώ
 157. Implement
  Θέτω σε εφαρμογή
 158. trust
  Ευελπιστώ είμαι βέβαιος
Author
ID
113902
Card Set
Ahead of The Game?
Description
New Trends
Updated
Show Answers