dís

The flashcards below were created by user murphyainec on FreezingBlue Flashcards.

 1. the main character has no name, something that puts emphasis on the lower status of women
  is carachtar gan ainm í an príomhcharachtar, rud a chuireann béim ar ísle stádais na mban
 2. there's humour (black humour) at the start of the story
  tá an grann (an dúghreann) chun tosaigh sa scéal
 3. we see humour in the direct speach or the conversation between the couple
  feicimid an greann seo sa chaint dhíreach nó sa chomhrá idir an lánúin
 4. the writer exercises a abrupt style, enjoyable, effective in the short story
  cleachtann an t-údar stíl ghonta, thaitneamhach, éifeachtach sa ghearrscéal
 5. theres some good themes about the chapter in the this short story: marriage; life of housewives; womens freedom; boredom; role of women in society.
  tá roinnt mhaith téamaí faoi chaibidil sa ghearrscéal seo: an pósadh; saol na mná tí; saoirse na mban; leadrán; ról na mban sa tsochaí
 6. the feelings at the start are impatience, anger, humour, sarcasm and mocking
  is iad na mothúcháin atá chun tosaigh ná mífhoighne, fearg, greann, searbhas agus magadh
 7. this is a short story written in the form of a conversation
  is gearrscéal é an saothar seo atá scríofa i bhfoirm comhrá
 8. life of married women is at the start of the story and the communication between married couples
  is é saol na mná pósta atá chun tosaigh sa scéal agus an caidreamh a bhíonn idir lánúin phósta
 9. it makes no difference if she's there or not
  is cuma í a bheith ann nó as
 10. even though there is development in the story, it finishes the way it starts
  cé go ndéantar forbairt áirithe sa scéal, críochnaíonn an scéal mar a thosaíonn sé
 11. at the start of the story we see the couple sitting down next to the fire without a word out of them
  ag tús an scéil feicimid an lánúin ina suí cois tine gan focal astu
 12. the man is reading his paper and has no desire to talk
  tá an fear ag léamh an nuachtáin is níl fonn cainte air
 13. very little love is shown between the couple
  is beag grá a léirítear idir an lánúin áirithe seo
 14. theres a married couple sitting down next to the fire in the evening
  tá lánúin phósta ina suí cois tine tráthnóna
 15. the women is trying to talk to sean, her husband
  tá an bhean ag iarraidh labhairt le Séan, a fear céile
 16. the man is not paying attention because he's reading the paper
  níl sé ag tabhairt aon airde uirthi mar go bhfuil an nuachtán á léamh aige
 17. she says she's in the paper
  der sí go bhfuil sí sa nuachtán
 18. the man doesn't believe her
  ní chreideann an fear í
 19. she thinks he's more interested in the newspaper than her
  ceapann sí go bhfuil níos mó suime aige sa nuachtán ná mar atá aige inti
 20. the man thinks the she had no right collecting private information about people
  ceapann an fear nach raibh aon cheart aici eolas príobháideach faoi dhaoine eile a fháil
Author:
murphyainec
ID:
113937
Card Set:
dís
Updated:
2011-11-02 11:42:32
Tags:
irish
Folders:

Description:
prós
Show Answers: