Planeten

The flashcards below were created by user zotbolleke on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat zijn planeten?
  Hemellichamen die in een ellipsvormige baan om een ster bewegen.
 2. Wat zijn binnen planeten?
  • Ook wel aardse planeten
  • Ze bevinden zich dicht bij de zon
  • Hebben vaste structuur
  • Zijn klein
  • Mercurius, Venus, Aarde, Mars
 3. Wat zijn buiten planeten?
  • Deze bevinden zich ver van de zon
  • Zijn gasvormig
  • Zijn groot
 4. Mercurius
  • Staat het dichtst bij de zon
  • Heeft veel kraters (door meteoriet inslagen)
  • 1kant is warm, andere kant is koud
  • Heeft geen satellieten
  • Binnen planeet
 5. Venus
  • Heeft veel vulkanen
  • Bedekt door lava
  • Geen satellieten
  • Binnen planeet
 6. Mars
  • Weinig kraters
  • Rode planeet (door roest op planeet)
  • Erosievormig landschap (wijst erop dat er ooit vloeibaar water was, nu is er enkel nog ijs)
  • 2manen
  • Binnen planeet
 7. Jupiter
  • Grootste planeet
  • Bandenstructuur (door winden)
  • Rode vlek (= wervelstorm)
  • Beschermt de aarde tegen meteoriet inslagen
  • 17satellieten
 8. Saturnus
  • Heeft ringen (= materie die rond planeet cirkelt)
  • 17satellieten
 9. Uranus
  • Heeft ringen
  • Rotatie-as valt samen met de lijn Uranus-zon (andere planeten hebben rotatie-as bijna loodrecht op baanvlak)
  • 15satellieten
 10. Neptunus
  • Heeft ringen
  • 2satellieten
 11. Pluto
  is sinds 2006 geen planeet meer, anders zou ons zonestelsel alle mini-planeen een planeet moeten noemen etc.
 12. Wat zijn planetoïden?
  Dit is een verzamelnaam voor overige kleine brokstukken in het zonnenstelsel. (kometen, meteoroïden, meteoren, meteorieten)
 13. Wat is het verschil tussen kometen, meteoroïden, meteoren en meteorieten?
  • Kometen bewegen in een grote baan omheen de zon maar zijn veel kleiner dan planeten.
  • Meteoroïden zijn brokstukken die door een planeet of satelliet worden aangetrokken. Wanneer deze brokstukken in een dampkring terechtkomen, gaan ze meestal opbranden.Dit schouwspel, 'vallende sterren' zijn dan meteoren.
  • Branden ze niet op, dan spreken we van meteorieten en veroorzaken ze meteorietkraters.
 14. Wat is de dichtsbijzijnste ster, buiten de zon?
  Proxime Centouri
 15. Wat is een galaxie?
  • Ook wel sterrenstelsel
  • Dit zijn zo'n 1milj sterren die gegroepeert zijn in 1nevelstructuur
  • Het kan een spiraal of ellips zijn
  • Ons sterrenstelsel is spiraalvormig
 16. Wat zijn clusters?
  • Sterrenstelsels zijn gegroepeert in clusters
  • Tussen 2clusters heb je een leegte
  • Nog groter zijn superclusters
 17. Vertel wat over sterrenbeelden:
  • Men groepeert sterren door ze via denkbeeldige lijnen te verbinden (zo verkrijg je sterrenbeelden)
  • Sterrenbeelden verdwijnen en zijn na een jaar weer te zien
  • Sterrenbeelden kloppen niet met de astrologie
 18. Hoe is het helal ontstaan+ leg uit:
  • Big-bang theorie
  • (Sterrenstelsel stralen energie uit,, wij nemen niet de voledige energie die ze uitstralen waar want) ze bewegen verder van elkaar. Als alle sterrenstelsels van elkaar weg bewegen moeten ze ooit 1punt zijn geweest.
  • Sommige wetenschappers denken dat aan het uitdijen een ooit een einde zal komen. Of wel blijft het heelal dan in grootte constant, ofwel zal het in elkaar krimpen tot één punt, dat op zijn beurt terug kan ontploffen. Er hebben zich dus misschien al meerdere oerknallen voorgedaan
 19. wat is geacentrisme?
  • Het gedacht dat alles om de aarde heen draait (dit dacht men vroeger)
  • Er is door enkele n00bs bewezen dat de zon het centrum is en alles om de zon draait
 20. Wetten van Kepler:
  • 1) Planeten bewegen in ellipsvormige baan
  • 2) Planeet omheen zijn beschrijft in gelijke tijdsverschillen een gelijk oppervlak
  • Image Upload 1
 21. Schrikkeljaar:
  revolutie duurt zo'n 6h langer, na 4jaar (4j x 6h= 24h) dus om de 4jaar heb je een schrikkeljaar
 22. Aantal uren dag/nacht:
  • Hangt af van de afstand van de zon t.o.v. een bepaalde plek op aarde
  • Image Upload 2
 23. Geef 3oplossingen voor asteoriet inslagen:
  • Massavernietigingswapens (meteorieten zijn te groot, als ze ontploffen worden het meerdere kleiene meteorieten)
  • Meteoriet van koers doen veranderen (als meteoriet lichter is dan gedacht zal het de knal absorberen en amber van koers verandern)
  • Gigantisch vergrootglas op meteoriet plaatsen (er is te weinig tijd)
Author
ID
114614
Card Set
Planeten
Description
Planeten + taak metorieten
Updated
Show Answers