Svenska_06

The flashcards below were created by user arteum on FreezingBlue Flashcards.

 1. att utspelas
  to take place

  (Din förra roman utspelade sig också i förfluten tid.)
 2. förfluten
  past
 3. att vistas
  to live, reside

  (Tycker du att vistas i historiska miljöer?)
 4. välskräddad
  well-tailored

  (välskräddad dansk sittande på en skjuten elefant)
 5. en slump
  a chance

  (Det är faktiskt en ren slump att det har blivit så)
 6. en skärningspunkt
  an intersection, point of intersection
 7. en oskuld
  an innocence, virginity

  (I skärningspunkten mellan oskuld och vuxenhet tecknar Elin Boardy ett sammansatt och ämsint porträtt av...)
 8. sammansatt
  compound, complicated
 9. tät
  impenetrable, murky
 10. återhållen
  restrained

  (Romanen har en nästan återhållen ton...)
 11. kladdig
  oiled, soggy

  (det kan bli för återhållet, nästan torrt eller för mycket känslor, nästan kladdigt)
 12. modig
  brave, courageous
 13. hemsk
  evil
 14. en förort
  a suburb
 15. att fjättra
  to fetter, shackle
 16. en förebild
  a model, ideal

  (Vad har du för litterära förebilder?)
 17. högstadium (högstadiet)
  an intermediate school
 18. lojal
  loyal, staunch
 19. dra åt fanders!
  go to hell (blazes)
 20. att förmå
  to be able to, to afford

  (men han förmår inte ta ansvar för sitt eget liv)
 21. ett ansvar
  a responsibility
 22. att utgöra
  to make up, состоять из

  (Romanen utgörs av tre febriga monologer.)
 23. att bestå (av)
  to consist (of)
 24. ogörlig
  unfeasible, impossible
 25. ett faktum
  a fact, circumstance

  (Hur mycket påverkar det faktum att du är uppväxt med två språk - svenska och persiska...)
 26. en belägring
  a siege, besiegement
 27. en rapport
  a story, account
 28. en tillvaro
  a subsitence, life

  (förortstillvaro)
 29. ett bråddjup
  a precipice
 30. en övergivenhet
  a desolation, lonesomeness
 31. att skymma
  to hide, conceal
 32. att handla om
  to deal with

  (Din roman handlar om...)
 33. sofistikerad
  sophisticated
 34. att saluföra
  to market

  (... men förlaget har salufört den som en deckare.)
 35. en kägla
  a cone
 36. att tuffa
  to chug

  (Livet tuffade på: jag bildade familj och blev lärare)
 37. att återupptäckta
  to rediscover
 38. en upplaga
  an edition (... att min bok ska trycktes i ny upplaga.)
 39. att invälja
  to elect

  (Jag blev också invald i författarförbundet och nominerad till Vi:s fina litteraturpris.)
 40. ett förbundet
  a union, league
Author
ID
115359
Card Set
Svenska_06
Description
Swedish word list part 6 (Tidningen Vi, November 2011)
Updated
Show Answers